Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zmiana rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych środków spożywczych

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Zmiany w Rozporządzeniu MRiRW

Zmiany jakie wprowadza ta nowelizacja dotyczą m.in. stosowania określenia "śmietankowy" w odniesieniu do przetworów mlecznych oraz definicji octu.

Zgodnie z § 18 rozporządzenia zmieniającego wskazano, iż w oznakowaniu przetworów mlecznych określenie „śmietankowy” może być stosowane w odniesieniu do środków spożywczych:

1)  bez składników smakowych lub aromatów o zawartości tłuszczu w suchej masie produktu nie mniejszej niż 50%;

2)   ze składnikami smakowymi lub aromatami o zawartości tłuszczu w suchej masie części mlecznej produktu nie  mniejszej niż 50%, określonej przed dodaniem składników niemlecznych.

Przetwory mleczne

Ustęp 6 tego paragrafu określa zaś, że przepisów powyższych nie stosuje  się  do  przetworów  mlecznych  wytworzonych  lub  wprowadzonych  do  obrotu w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Republice Turcji lub wytworzonych w państwie członkowskim Europejskiego  Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z prawem tych państw.

Ocet – zmiany w definicji

W zakresie definicji octu dodano § 19a, który wskazuje, że nazwę „ocet” stosuje się tylko w przypadku produktów otrzymanych z surowców pochodzenia rolniczego wyłącznie w procesie biologicznym fermentacji alkoholowej i octowej. Nazwy „ocet” nie stosuje się zaś w przypadku mieszaniny octu i kwasu octowego spożywczego (E 260).

Środki spożywcze, na opakowaniach których umieszczono nazwę „ocet” niezgodnie z tym przepisem oraz przetwory mleczne zawierające w oznakowaniu określenie „śmietankowy” zastosowane niezgodnie z ww. § 18 ust. 5 mogą pozostawać w obrocie do dnia 31 marca 2022 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

Centrum Prawa Żywnościowego: www.food-law.pl 

Wybierz obszar: Dodatki i składniki

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.