Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zmiany maksymalnego tolerowanego poziomu spożycia witaminy D dla niemowląt

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Składniki Żywności

Potrzeba ponownych badań?

Na prośbę Komisji Europejskiej Panel Ekspercki ds. Produktów Dietetycznych, Żywienia i Alergii EFSA został poproszony o skorygowanie ustalonego w 2012 roku poziomu maksymalnego spożycia (UL) witaminy D dla niemowląt (≤1 r.ż.). Z przeglądu literatury eksperci wywnioskowali, że dostępne badania dotyczące dziennego spożycia witaminy D i ryzyka niekorzystnych skutków zdrowotnych wynikających jej z nadmiernej podaży nie mogą być stosowane samodzielnie do określenia UL dla tej grupy wiekowej.

Meta-regresja i wyniki

Zespół EFSA przeprowadził analizę meta-regresji zebranych danych, w celu uzyskania zależności dawka-odpowiedź pomiędzy dziennym przyjmowaniem witaminy D (z suplementów) a średnimi uzyskanymi stężeniami 25(OH)D3 w surowicy. Biorąc pod uwagę, że stężenie 25(OH)D3 w surowicy wynoszące 200 nmol/L nie stwarza ryzyka niekorzystnych skutków zdrowotnych u niemowląt, eksperci oszacowali odsetek niemowląt osiągających stężenie powyżej tej wartości przy różnych dawkach witaminy D. W oparciu o ogólne wyniki badań, Panel Ekspercki zachował UL w wysokości 25 μg/dzień dla niemowląt w wieku do 6 miesięcy i wyznaczył UL 35 μg/dzień dla niemowląt w wieku 6-12 miesięcy.

Analiza preparatów do początkowego żywienia niemowląt

Eksperci zostali również poproszeni o wydanie opinii na temat bezpieczeństwa preparatów do początkowego żywienia niemowląt o podwyższonej zawartości witaminy D. Preparaty te zawierają 3 μg wit. D/100 kcal (zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/127 uchylającym dyrektywę 2006/141 / WE w 2020 r.). Wyniki wykazały, że w przypadku niemowląt do 4 miesiąca życia stosowanie preparatów o podwyższonej zawartości wit. D może, w niektórych przypadkach, spowodować przyjęcie dawki powyżej UL 25 μg/dzień (bez uwzględnienia dodatkowo spożytej wit. D). Dla niemowląt w wieku od 4 do 12 miesięcy, 95 percentyl spożycia wit. D oszacowany na podstawie pokarmów w nią wzbogaconych i nie wzbogaconych, nie przekracza UL (bez uwzględnienia suplementacji).

Źródło:

  1. http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1456

Wybierz obszar: Dieta i zdrowie Dodatki i składniki

Autor: Paulina Gawron

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.