Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zmniejsza się stosowanie antybiotyków u zwierząt

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Według najnowszego raportu opublikowanego przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejską Agencję Leków (EMA), stosowanie antybiotyków spadło i jest obecnie niższe u zwierząt służących do produkcji żywności niż u ludzi.

Nawiązując do podejścia WHO „One Health”, sprawozdanie tych trzech agencji UE przedstawia dane dotyczące spożycia antybiotyków i rozwoju oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) w Europie w latach 2016-2018. Znaczący spadek stosowania antybiotyków u zwierząt służących do produkcji żywności sugeruje, że środki podjęte na szczeblu krajowym w celu ograniczenia ich stosowania okazują się skuteczne. Stosowanie klasy antybiotyków zwanych polimyksynami, w tym kolistyny, zmniejszyło się prawie o połowę w latach 2016-2018 u zwierząt hodowanych z przeznaczeniem na żywność. Jest to pozytywny kierunek rozwoju, ponieważ polimyksyny są także stosowane w szpitalach do leczenia pacjentów zakażonych bakteriami wielolekoopornymi.

Obraz w UE jest zróżnicowany – sytuacja różni się znacznie w zależności od kraju i klasy antybiotyków. Na przykład aminopenicyliny, cefalosporyny III i IV generacji i chinolony (fluorochinolony i inne chinolony) są stosowane częściej u ludzi niż u zwierząt służących do produkcji żywności, podczas gdy polimyksyny (kolistyna) i tetracykliny są stosowane częściej u zwierząt służących do produkcji żywności niż u ludzi.

Związek między stosowaniem antybiotyków a opornością bakterii

Raport pokazuje, że stosowanie u ludzi karbapenemów, cefalosporyn III i IV generacji oraz chinolonów wiąże się z opornością na te antybiotyki w zakażeniach Escherichia coli u ludzi. Podobne powiązania znaleziono w przypadku zwierząt do produkci żywność.

Raport identyfikuje również powiązania między spożyciem środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt a opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe u bakterii pochodzących od zwierząt do produkcji żywność, co z kolei wiąże się z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe u bakterii u ludzi. Przykładem tego są bakterie Campylobacter spp., które znajdują się u zwierząt do produkcji żywności i powodują zakażenia przenoszone przez żywność u ludzi. Eksperci odkryli związek między odpornością tych bakterii u zwierząt a odpornością tych samych bakterii u ludzi.

Zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe poprzez współpracę

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe to poważny globalny problem zdrowia publicznego, który stanowi duże obciążenie ekonomiczne. Podejście „One Health” wdrożone dzięki współpracy EFSA, EMA i ECDC oraz wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu wzywają do nieustannych wysiłków na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe na szczeblu krajowym, unijnym i globalnym w sektorach opieki zdrowotnej.

Zapoznaj się ze szczegółową treścią raportu >>LINK<<

Źródło: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/third-joint-interagency-antimicrobial-consumption-and-resistance-analysis-report

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/press-release-use-of-antibiotics-in-animals-decreasing

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.