Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Znaczenie badań laboratoryjnych w zapewnieniu jakości produktów świeżych

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Proces analityczny

Jednym z problematycznych etapów w przypadku produktów świeżych – mięs, warzyw i innych – jest proces analityczny, który ze względu na krótki okres przydatności wyrobów do spożycia musi być maksymalnie skompaktowany w czasie. Istotne w tym wypadku jest zastosowanie jak najmniej czasochłonnych i jak najdokładniejszych technik analitycznych, często wspomaganych przez odpowiednia automatyzację, tak, by produkt mógł zostać zwolniony do sprzedaży w jak najkrótszym czasie. Niezbędne jest też odpowiednie zaplanowanie procesu poboru, przyjęcia i wstępnej obróbki próbek, ograniczające straty czasowe – ale także, ze względu na wrażliwość produktów świeżych, minimalizujące niekorzystne zmiany parametrów. Dlatego tez do analiz wyrobów tego typu często stosuje się najnowsze i najbardziej zaawansowane techniki analityczne. 

V Kongres Bezpieczeństwa Żywności

Już 6 listopada 2018 r. podczas V Kongresu Bezpieczeństwa Żywności organizowanego w Centrum Konferencyjnym Polin w Warszawie, dr inż.Bartłomiej Koźniewski wygłosi prelekcję dotyczącą problematyki badań laboratoryjnych.

W ramach prezentacji omówione zostaną pokrótce najnowsze rozwiązania pozwalające na automatyzację przygotowania próby i klasycznych oznaczeń parametrów fizykochemicznych żywności świeżej. Osobno omówione zostanie zastosowanie technik spektralnych do analityki żywnościowej, w szczególności skupiając się na analizie w bliskiej podczerwieni jako rozwiązaniu, które maksymalnie skraca czas analizy wyrobu, jednocześnie pozwalając na określenie szerokiej puli parametrów, a także na określenie autentyczności produktu, co w świetle afer związanych z fałszerstwami żywności jest istotnym aspektem prac analitycznych w każdym laboratorium.

Zapisy oraz pełen harmonogram dostępne na stronie: http://foodcongress.org/ 

Wybierz obszar: Kongres Bezpieczeństwa Żywności

Autor: JARS

JARS

dr inż.Bartłomiej Koźniewski - Absolwent Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Łódzkim (kierunek: Chemia) oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej (kierunek: Biotechnologia, specjalizacja: Molecular Biotechnology and Technical Biochemistry). W 2015 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej (tematyka badań: enzymatyczny rozdział enancjomerów pochodnych α-podstawionych seryn). Główne zainteresowania naukowe: biokataliza w rozpuszczalnikach niewodnych, enzymatyczny rozdział racematów nietypowych aminokwasów, wysokosprawna chromatografia cieczowa, synteza chiralnych bloków budulcowych. Pracował m.in. na Wydziale Chemicznym oraz na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, a aktualnie pełni funkcję wicedyrektora działu badawczo-rozwojowego w JARS Sp. z o.o. Autor i współautor trzech zgłoszeń patentowych oraz kilku publikacji w czasopismach branżowych i materiałach konferencyjnych. Ekspert Naczelnej Organizacji Technicznej i członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn