Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

"Żywność nie jest źródłem ani drogą transmisji COVID-19" – fragment wywiadu z Bernhardem Url, dyrektorem wykonawczym EFSA

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Spotkanie Forum Doradczego EFSA miało odbyć się w Osijeku, którego gospodarzem są władze Chorwacji. Biorąc pod uwagę obecną pandemię COVID-19, spotkanie zostało przekształcone w spotkanie wirtualne i odbędzie się w dniach 1 i 2 kwietnia 2020 r. Chorwacka Agencja ds. Rolnictwa i Żywności z siedzibą w Osijeku jest zarówno forum doradczym, jak i punktem kontaktowym wyznaczonym przez organizację krajową. Poniżej przedstawiamy fragment wywiadu przeprowadzonego przez chorwacką agencją Euractiv z dyrektorem wykonawczym EFSA, Bernhardem Url.

  1. Odkąd istnieją naukowe wnioski na temat tego, jak długo koronaawirus przetrwa na niektórych powierzchniach, czy żywność może być potencjalnym przekaźnikiem koronaawirusa? Jeśli tak to jak to jest możliwe?

Obecnie nie ma żadnych dowodów na to, że żywność jest prawdopodobnym źródłem lub drogą przenoszenia wirusa COVID-19. Transmisja jest powiązana z drogami oddechowymi. Oznacza to, że wirus rozprzestrzenia się poprzez kropelki oddechowe wytwarzane podczas kaszlu lub kichania przez osobę zakażoną.

To prawda, że koronawirus może przetrwać na powierzchni przez ograniczony czas. Osoba zakażona może zanieczyścić żywność, przygotowując ją lub obchodząc się z nią brudnymi rękoma lub drogą kropelkową. Jednak przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności w krajach członkowskich UE zapewniają wysoki poziom ochrony przed skażoną żywnością. Muszę jednak wyraźnie podkreślić znaczenie wysokich standardów higieny, również w naszych gospodarstwach domowych, kiedy przygotowujemy żywność. Higiena jest kluczem, nie tylko do zapobiegania COVID-19, ale także wszelkim infekcjom przenoszonym przez żywność. Dodatkowo, co warte podkreślenia, jak w przypadku innych znanych wirusów tego typu, jest on wrażliwy na temperaturę gotowania.

  1. Jakie eksperymenty naukowe przyczyniają się do takiego wniosku?

Władze takie jak WHO lub amerykański Urząd ds. Żywności i Leków zgadzają się, że w świetle obecnego stanu wiedzy, że żywność nie jest nośnikiem infekcji. Doświadczenia z poprzednich epidemii powiązanych ze sobą wirusów, takich jak SARS -CoV i MERS-CoV, również wskazują, że nie doszło do przeniesienia poprzez spożycie żywności. Ściśle monitorujemy jednak literaturę naukową pod kątem wszelkich nowych i istotnych informacji.

  1. Czy zwierzę z targu żywności w Chinach było prawdopodobnym źródłem pierwotnej infekcji? Czy może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności w ogóle, zwłaszcza biorąc pod uwagę zwierzęta, które spożywamy, czy może nawet pozostałą żywność i warzywa? Skąd możemy mieć pewność, że jeśli zjemy produkt zwierzęcy, nie zarazimy się jakąś chorobą?

Istnieją hipotezy, że rynek żywności w Wuhan jest źródłem łańcucha infekcji. Według mojej wiedzy prawdziwe źródło pierwszej ludzkiej infekcji nie zostało jeszcze zidentyfikowane. Koronawirusy to duża rodzina wirusów, które są powszechne u zwierząt i ludzi. Są one jedną z głównych przyczyn przeziębień, na które wielu z nas cierpi każdego roku. Do tej pory nie mamy żadnych dowodów na to, że infekcja przenoszona jest przez żywność infekcję. Nowy wirus SARS-CoV-2 wydaje się podążać tym wzorcem, ponieważ atakuje drogi oddechowe.

W UE obowiązują rygorystyczne przepisy gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa żywności. Środki bezpieczeństwa biologicznego i dobre praktyki higieniczne, w tym dobre praktyki higieny osobistej pracowników sektora spożywczego, już teraz chronią konsumentów przed innymi możliwymi infekcjami poprzez skażoną żywność, a nie tylko koronawirusem.

Wszyscy możemy podjąć proste środki ostrożności, takie jak mycie i dezynfekcja wszystkich powierzchni i narzędzi mających kontakt z żywnością, mycie rąk lub gotowanie żywności.

 

Cały wywiad dostępny na: Euractiv

Autor: Jakub Ostaszewski

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.