Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Żywność utrwalana z wykorzystaniem promieniowania jonizującego – wyniki rocznej kontroli

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Procesy i Technologie

We Francji corocznie przeprowadzana jest kontrola żywności utrwalanej przy użyciu promieniowania jonizującego prowadzona przez DGCCRF - Generalną Dyrekcję Ochrony Konkurencji, Konsumpcji i Nadużyć Finansowych. Ma ona na celu weryfikację bezpieczeństwa produktów, które są poddawane procesowi jonizacji we Francji, ale również kontrolę produktów importowanych, które zostały utrwalone z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w kraju pochodzenia.

Kontrola przeprowadzona w 2016 roku wykazała nieprawidłowości w jednej z pięciu placówek, które zostały dopuszczone do utrwalania żywości przy użyciu promieniowania jonizującego we Francji. Przedsiębiorstwo nie dopełniło wymagań w zakresie tzw. kwalifikacji produktów, uwzględniającej maksymalne i minimalne dawki napromieniowania dla każdego produktu spożywczego, zgodnie z jego kategorią, gęstością i wymiarami. W rejestrze wyrobów, znajdowały się natomiast produkty dla których maksymalna dawka promieniowania jonizującego została przekroczona. Placówka nie prowadziła również obowiązkowej ewidencji numerów identyfikacyjnych materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością i utrwalania jonizacyjnego.

Podczas kontroli zebrano i poddano analizie 171 próbek. Wśród nich dla  6%, czyli 11 próbek wykazano nieprawidłowości. Na etykietach 8 produktów brakowało obowiązkowej informacji o przeprowadzeniu utrwalania jonizującego, natomiast w przypadku pozostałych 3 zabiegi jonizujące były prowadzone na produktach, dla których metoda ta nie jest dozwolona (ogony raków pochodzące z Chin, suszone anchois importowane z Tajlandii).

W następstwie wykazanych nieprawidłowości wydano 4 ostrzeżenia oraz 3 nakazy sądowe. Sporządzono również protokół dotyczący nieuprawnionego utrwalania promieniowaniem jonizującym produktów rybołówstwa.

Wyniki przeprowadzonej kontroli potwierdzają obserwowaną w ostatnich latach niepokojącą tendencję, dotyczącą wzrostu częstotliwości stosowania procesu jonizacji do utrwalania produktów rybołówstwa importowanych z Azji, wbrew zakazującym tych zabiegów regulacjom prawnym. Warto również zauważyć, iż w przypadku coraz większej ilości azjatyckich przypraw  poddawanych procesowi jonizacji, informacja o tym procesie, niezgodnie z prawem, została pominięta na ich etykietach. Zgromadzone wyniki uzasadniają więc celowość prowadzenia kolejnych kontroli ukierunkowanych szczególnie na produkty importowane z Azji.

 

Źródła:

"Plan annuel de contrôle des aliments traités par ionisation"

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/plan-annuel-controle-des-aliments-traites-par-ionisation

 

 

Autor: FoodFakty

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.