Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Benzo(a)piren i WWA w szprotach w oleju - raport tygodniowy RASFF (04-10.03.2019)

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

System RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) ma na celu zwiększenie odpowiedzialności oraz wzmocnienie współpracy poszczególnych państw członkowskich, w celu ograniczenia wprowadzania do obrotu niebezpiecznej żywności oraz pasz, przyczyniając się tym samym do lepszej ochrony zdrowia konsumentów w Unii Europejskiej.

Poniżej przedstawiamy przegląd systemu RASFF z ostatniego tygodnia (04-10.03.2019) przygotowany przez redakcję portalu FoodFakty. Zapraszamy do zapoznania się z listą produktów zgłoszonych do systemu przez Polskę, listą polskich produktów zgłoszonych do systemu RASFF oraz listą produktów potencjalnie niebezpiecznych mogących pojawić się na rynku polskim.

Zapraszamy również do zapoznania się z opracowanymi przez nas raportami:

PRZEGLĄD SYSTEMU RASFF - I KWARTAŁ 2018

PRZEGLĄD SYSTEMU RASFF - II KWARTAŁ 2018

PRZEGLĄD SYSTEMU RASFF - III KWARTAŁ 2018

PRZEGLĄD SYSTEMU RASFF - IV KWARTAŁ 2018

 

PRODUKTY ZGŁOSZONE PRZEZ POLSKĘ W SYSTEMIE RASFF 

 

Produkt:  chłodzony kurczak
Kraj pochodzenia:  Słowacja (przetwarzany w Polsce)
Ryzyko:  Salmonella (obecność / 25 g)
Ocena ryzyka:  nie groźne
Status dystrybucji:  produkt (prawdopodobnie) nie jest już dostępny na rynku
Podjęte działania:  poinformowanie nadawcy
Rodzaj powiadomienia:  żywność - informacje dla uwagi - oficjalna kontrola rynku

 

Produkt:  szproty w oleju
Kraj pochodzenia:  Litwa
Ryzyko:  benzoapiren (6.5 µg/kg - ppb) i WWA (35 µg/kg - ppb)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  brak dystrybucji z kraju zgłaszającego
Podjęte działania:  wycofanie z rynku
Rodzaj powiadomienia:  żywność - ostrzeżenie - oficjalna kontrola rynku

     

POLSKIE PRODUKTY ZGŁOSZONE DO SYSTEMU RASFF

 

Produkt:  chłodzony kurczak (ze Słowacji przetwarzany w Polsce)
Kraj zgłaszający:  Polska
Ryzyko:  Salmonella (obecność / 25 g)
Ocena ryzyka:  nie groźne
Status dystrybucji:  produkt (prawdopodobnie) nie jest już dostępny na rynku
Podjęte działania:  poinformowanie nadawcy
Rodzaj powiadomienia:  żywność - informacje dla uwagi - oficjalna kontrola rynku

 

Produkt:  chłodzone filety z piersi kurczaka
Kraj zgłaszający:  Czechy
Ryzyko:  Salmonella enterica ser. Infantis (w 1 z 5 próbek / 25 g)
Ocena ryzyka:  nie groźne
Status dystrybucji:  produkt (prawdopodobnie) nie jest już dostępny na rynku
Podjęte działania:  brak produktu na stanie
Rodzaj powiadomienia:  żywność - informacje dla uwagi - oficjalna kontrola rynku

 

Produkt:  chłodzony kurczak broiler
Kraj zgłaszający:  Litwa
Ryzyko:  Salmonella enterica ser. Infantis (obecność / 25 g)
Ocena ryzyka:  nie groźne
Status dystrybucji:  produkt (prawdopodobnie) nie jest już dostępny na rynku
Podjęte działania:  zniszczenie
Rodzaj powiadomienia:  żywność - informacje dla uwagi - oficjalna kontrola rynku

  

PRODUKTY ZGŁOSZONE DO RASFF MOGĄCE POTENCJALNIE POJAWIĆ SIĘ NA RYNKU POLSKIM 

    

Produkt:  chłodzony kurczak
Kraj pochodzenia:  Słowacja (przetwarzany w Polsce)
Ryzyko:  Salmonella (obecność / 25 g)
Ocena ryzyka:  nie groźne
Status dystrybucji:  produkt (prawdopodobnie) nie jest już dostępny na rynku
Podjęte działania:  poinformowanie nadawcy
Rodzaj powiadomienia:  żywność - informacje dla uwagi - oficjalna kontrola rynku

 

Produkt:  szproty w oleju
Kraj pochodzenia:  Litwa
Ryzyko:  benzoapiren (6.5 µg/kg - ppb) i WWA (35 µg/kg - ppb)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  brak dystrybucji z kraju zgłaszającego
Podjęte działania:  wycofanie z rynku
Rodzaj powiadomienia:  żywność - ostrzeżenie - oficjalna kontrola rynku

 

Wybierz obszar: RASFF

Autor: Jakub Ostaszewski

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn