Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Biznes Żywnościowy: Zbiory kukurydzy - prognozy oraz wzrost eksportu zagęszczonego soku jabłkowego z Chin

Kategoria: Biznes

Wyższe prognozy zbiorów kukurydzy na świecie, choć ziarna będzie mniej niż w ubiegłym sezonie

Wraz z postępującymi zbiorami kukurydzy na półkuli północnej, informacje na temat jej przewidywanego bilansu popytowo-podażowego stają się coraz bardziej precyzyjne. Według ostatnich prognoz USDA, opublikowanych w czwartek, 9 listopada, produkcja tego ziarna na świecie w bieżącym sezonie 2017/18 (październik-wrzesień) osiągnie 1043,9 mln t. Oznacza to, że będzie o 30,9 mln t (2,9%) mniejsza od rekordowego wyniku z ubiegłego sezonu. Spadek zbiorów spodziewany jest praktycznie we wszystkich ważnych regionach uprawy, w tym głównie w Stanach Zjednoczonych (o 14,5 mln t do 370,3 mln t). Trzeba jednak podkreślić, że w ostatnich dwóch miesiącach USDA podnosiła swoje oceny zbiorów - listopadowa prognoza jest o 5,1 mln t wyższa od październikowej.

Wprawdzie zbiory mają być o prawie 3% niższe niż w ubiegłym sezonie, niemniej rekordowe zapasy z jakimi weszliśmy w nowy sezon sprawiają, że całkowita podaż kukurydzy ma być zaledwie o 1,5% (18,7 mln t) mniejsza. Gdyby obecne prognozy sprawdziły się, wskaźnik zapasy do zużycia wyniósłby 19,1%, czyli mniej niż w sezonie 2016/17, gdy przekroczył 21,3%, ale w ujęciu historycznym to nadal wysoki wynik. Z drugiej strony kolejne miesiące mogą jeszcze przynieść duże zmiany na światowym rynku kukurydzy. Decydujące znaczenie będą miały warunki pogodowe w Ameryce Południowej, które w ostatnich tygodniach nie sprzyjały zasiewom.

W Polsce tegoroczne zbiory kukurydzy oceniane są przez GUS na 3,9 mln t wobec 4,3 mln t w ubiegłym roku. Z kolei Sparks i firma Tallage (wydawca raportu Strategie Grains) szacują je na poziomie 4,3 mln t wobec 4,3 mln t (Strategie Grains) lub 4,7 mln t (Sparks) rok temu. Od kilku lat notuje się coraz większe zainteresowanie rolników uprawą kukurydzy. Według raportu Strategie Grains powierzchnia jej zasiewów w 2017 r. wyniosła 650 tys. ha, czyli o 70 tys. ha więcej w relacji rocznej. Niemniej, m.in. nawracające opady deszczu przełożyły się na kilkunastoprocentowy spadek plonów.

Tegoroczne zbiory są opóźnione (według informacji Sparks pod koniec października ich zaawansowanie wynosiło około 30-35% wobec 65-70% w tym samym okresie przed rokiem), stąd też kukurydza zaczęła tanieć później niż zazwyczaj. Najniższą cenę skupu (jak do tej pory) odnotowano pod koniec października – 596 zł/t. Ogółem w październiku br. w Polsce kukurydzę skupowano przeciętnie po 634 zł/t, czyli o ponad 12% taniej niż we wrześniu oraz 12% drożej w relacji rocznej. W listopadzie ceny kukurydzy suchej mogą stabilizować się w przedziale 600-650 zł/t. W późniejszych miesiącach spodziewamy się wzrostów cen, ale nie tak silnych jak w roku ubiegłym.

Autor: Marta Skrzypczyk, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

 

W sierpniu i wrześniu br. eksport chińskiego zagęszczonego soku jabłkowego był o 30% wyższy niż przed rokiem

Największym producentem jabłek na świecie są Chiny. Wg USDA, w ostatnich 3 latach zbiory w tym kraju kształtowały się na poziomie ok. 41-44 mln t, co stanowiło 54-56% globalnej produkcji.

Chiny są również światowym liderem w produkcji i eksporcie zagęszczonego soku jabłkowego (ZSJ). W ostatnich 3 sezonach kraj ten produkował ok. 400-558 tys. ZSJ rocznie, z czego zdecydowana większość kierowana była na eksport. Dla porównania, Polska, która jest drugim największym graczem na rynku ZSJ, w analizowanym okresie produkowała i eksportowała odpowiednio ok. 300-315 tys. t i 270-312 tys. t ZSJ rocznie.

Wg szacunków WAPA z sierpnia br., tegoroczne zbiory jabłek w Chinach będą o 3% wyższe od ubiegłorocznych i mogą przekroczyć  45 mln t. Duża podaż owoców wywiera presję na spadek cen jabłek przemysłowych. IEG Vu podaje, że jeszcze w połowie października br. za surowiec do przetwórstwa płacono w Chinach powyżej 100 USD/t, natomiast na początku listopada ok. 90-95 USD/t. Wg IEG Vu, jeśli ceny jabłek pozostaną w trendzie spadkowym, bądź nawet ustabilizują się na obecnym poziomie, chińscy przetwórcy będą skłonni zwiększać produkcję ZSJ.

Dostępne dane handlowe za 2 pierwsze miesiące bieżącego sezonu 2017/18, tj. za sierpień* i wrzesień br. wskazują na 30-procentowy wzrost wolumenu eksportu w porównaniu do tego samego okresu przed rokiem. W sierpniu Chiny sprzedały za granicę blisko 54,3 tys. t ZSJ (40,4 tys. t rok wcześniej), a we wrześniu 51,3 tys. t (41,2 tys. t rok wcześniej).

Blisko połowa wyeksportowanego towaru trafiła do Stanów Zjednoczonych (48,9 tys. t). Drugim największym odbiorcą koncentratu była Rosja (7,4 tys. t), trzecim RPA (7,4 tys. t), a czwartym Niemcy (6,2 tys. t). Dane nie wskazują na zwiększenie eksportu do UE przez Holandię, jednak wg IEG Vu prawdopodobnie będzie widoczne to w statystykach za kolejne miesiące sezonu.

Ceny chińskiego ZSJ w 2 pierwszych miesiącach bieżącego sezonu kształtowały się na podobnym poziomie, co w końcówce sezonu poprzedniego, tj. ok. 960-970 USD/t fob. Znacznie droższy był wówczas ZSJ z Polski.

Autor: Anna Kitala, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas          

Wybierz obszar: Owoce i warzywa Przemysł piekarski

Autor: BGŻ BNP Paribas

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.