Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Czy musimy bać się E171 (dwutlenek tytanu) - sytuacja na polskich półkach - raport specjalny FoodFakty

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Składniki Żywności

Ostatnie kilka tygodni to szeroko zakrojona dyskusja i publikacje EFSA na temat bezpieczeństwa dwutlenku tytanu. Temat jednak wcale nie jest nowy, Francja już w 2018 roku po przeprowadzonych badaniach zapowiedziała wprowadzenie zakazu (więcej informacji tutaj). Sama negatywna opinia EFSA to jeszcze nie jest prawo, więc dodatek póki co jest legalnym składnikiem wielu produktów, w tym produktów chętnie spożywanych przez dzieci, ale również osoby stosujące suplementację. Póki co pozostaje czytanie etykiet i unikanie tego typu produktów.

Postanowiliśmy zweryfikować rynek i sprawdzić, czy takie produkty są obecnie dostępne w obrocie i ile ich jest. Mamy świadomość, że z pewnością jest to ułamek rynku, ale już kilkudniowe poszukiwania zaskutkowały znalezieniem prawie 70 takich produktów.

Z raportu dowiecie się Państwo:

  • Jakie kategorie produktów są szczególnie narażone na występowanie tego dodatku
  • Jakie suplementy są szczególnie narażone
  • Poznacie konkretne przykłady, z pełną dokumentacją zdjęciową i danymi o prawie 70 takich produktach

Ze względu na bardzo dużą pracochłonność przygotowania tej informacji udostępniamy to opracowanie za niewielką opłatą. 

 

POBIERZ RAPORT: PRZEGLĄD PRODUKTÓW Z DODATKIEM DWUTLENKU TYTANU E171

 

Jeśli masz potrzebę wykonania podobnej analizy rynku lub innej, opartej na analizie porównawczej produktów dostępnych na rynku, koniecznie skontaktuj się z nami. Posiadamy rozbudowane narzędzia do integrowania danych o produktach.

Opinia EFSA nt. dwutlenku tytanu

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zakwestionował bezpieczeństwo stosowania dwutlenku tytanu (E 171) jako dodatku do żywności. Dodatek ten popularnie stosowany jest w wyrobach cukierniczych, takich jak ciastka, lizaki, czy dekoracje cukiernicze; w orzechach powlekanych; w suplementach diety (np. w kapsułkach lub tabletkach) czy w produktach do smarowania chleba. Urząd wskazał, iż brak jest pewności naukowej co do bezpieczeństwa stosowania dwutlenku tytanu, co stanowi wystarczającą podstawę dla wycofania danego produktu, substancji lub dodatku z obrotu w Unii Europejskiej. Innymi słowy, by określona substancja została zakazana nie musi zostać uznana bezsprzecznie za niebezpieczną, a wystarczy jedynie, by brak było danych potwierdzających bezpieczeństwo jej stosowania.

Kompetencje EFSA

Należy przy tym pamiętać, iż EFSA nie posiada kompetencji w zakresie zmiany lub stanowienia prawa, a wydany przez niego dokument ma charakter opinii naukowej, która nie jest obowiązującym prawem, lecz jedynie może stanowić impuls do jego zmiany przez odpowiednie organy unijne. Zadaniem EFSA jest przede wszystkim udzielanie niezależnych, aktualnych porad naukowych na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności, a także współpraca z organami krajowymi oraz unijnymi, jak również innymi stronami w związku ze zwiększeniem bezpieczeństwa żywności w UE. Urząd pełni zatem przede wszystkim funkcję doradczą, a nie jest organem prawotwórczym.

Obecny stan prawny

Dwutlenek tytanu obecnie jest dopuszczony do obrotu jako dodatek do żywności na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności. W celu wycofania go ze sprzedaży w całej UE konieczna będzie zmiana rozporządzenia nr 1333/2008 poprzez skreślenie dwutlenku tytanu z unijnego wykazu dodatków do żywności. Dwutlenek tytanu został już wycofany w niektórych krajach UE, takich jak np. Francja. Ze względu na negatywną opinię wydaną przez EFSA można spodziewać się podjęcia stosownych kroków ze strony organów UE zmierzających do zmiany prawa.

Pełen tekst opinii EFSA dostępny jest pod adresem:

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności Dieta i zdrowie Dodatki i składniki

Autor: Magdalena Wolska, Aleksandra Nowik

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn