Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Dofinansowanie na działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Komisja Europejska po raz piąty przyznaje dotacje na promocję produktów sektora rolno-spożywczego. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wynosi 191,4 mln euro.

Podstawowym zadaniem programu jest podniesienie konkurencyjności unijnego sektora rolnego poprzez działania promocyjne i informacyjne, wśród których wskazać należy podniesienie poziomu wiedzy o zaletach unijnych produktów rolnych, wysokich standardach mających zastosowanie do metod produkcji w Unii, systemach jakości takich jak rolnictwo ekologiczne, produkty Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne oraz Gwarantowane Tradycyjne Specjalności.

Wnioski mogą obejmować wyłącznie produkty i systemy wymienione w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014, jednakże katalog ten jest bardzo szeroki i obejmuje takie produkty jak m.in.: warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne, owoce i orzechy jadalne, kawa, herbata i przyprawy (z wyjątkiem herba mate), zboża, przetwory z mięsa etc. Pełen katalog produktów znajduje się we wskazanych wyżej przepisach.

Kwalifikowane działania, które mogą zostać objęte dofinansowaniem to np. zarządzanie projektem, public relations (w tym działania z zakresu PR czy wydarzenia prasowe), strona internetowa (prowadzenie, założenie, konta w mediach społecznościowych, aplikacje na urządzenia mobilne etc), reklamy (telewizyjna, prasowa, online etc), organizacja wydarzeń promocyjnych jak również promocja w punktach sprzedaży.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być następujące podmioty:

  • organizacje branżowe i międzybranżowe mające siedzibę w jednym z państw członkowskich i reprezentatywne dla danego sektora lub danych sektorów w tym państwie członkowskim, w szczególności przez organizacje międzybran­żowe, o których mowa w art. 157 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (7), oraz grupy określone w art. 3 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 (8), pod warun­kiem że reprezentują one nazwę chronioną na mocy tego ostatniego rozporządzenia i objętą tym programem;
  • organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, o których mowa w art. 152 i 156 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, uznane przez państwa członkowskie;
  • organy sektora rolno-spożywczego, których celem i przedmiotem działalności jest promocja i informowanie na temat produktów rolnych i którym państwo członkowskie powierzyło świadczenie wyraźnie określonych usług użyteczności publicznej w tej dziedzinie; organy te muszą mieć siedzibę prawną w danym państwie członkowskim od co najmniej dwóch lat przed datą publikacji zaproszenia do składania wniosków, o którym mowa w art. 8 ust. 2.

Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 15 kwietnia 2020 r. o godzinie 17:00.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Zaproszenie Komisji do składania wniosków można znaleźć pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/012/07&from=PL

Szczegóły dotyczące programu dostępne są także na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia rolnictwa:

http://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/piate-zaproszenie-ke-do-skladania-propozycji-programow-promocyjnych-w-ramach-nowej-polityki-promocyjnej 

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie, gdzie w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego.

kontakt: m.wolska@doktorant.inp.pan.pl

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.