Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Dokument programowy EFSA na lata 2020–2022 – działania na rzecz bezpieczeństwa żywności cz. 2

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

EFSA opublikowała dokument programowy na lata 2020–2022, który wskazuje działania Agencji realizujące wizję „Zaufane źródła naukowe dla bezpieczeństwa żywności” oraz cele strategiczne zapewniające tym samym bezpieczną żywność dla obywateli UE. Cele są obecnie poddawana przeglądowi i aktualizowane, by odzwierciedlały szybko zmieniające się warunki środowiskowe.

Link do części 1

W części 2 syntezy z dokumentu programowego prezentujemy wyzwania, przed którymi będzie w najbliższym okresie mierzyć się Agencja oraz wybrane realizowane przez nią projekty wraz z wyznaczonymi ramami czasowymi oraz zabudżetoiwanymi środkami.

Wyzwania EFSA

 • Informować o doniesieniach naukowych poprzez dialog ze społeczeństwem – nowe prawodawstwo toruje drogę dla jeszcze większej przejrzystość i otwartości
 • Reagowanie na pytania dotyczące bezpieczeństwa żywności – rozwiązywanie pojawiających się wciąż nowych kwestii związanych z ryzykiem i zagrożeniami oraz zapewnienie całościowej i adekwatnej oceny ryzyka
 • Skuteczne i zrównoważone prowadzenie działalności EFSA – pozyskiwanie odpowiedniej wiedzy specjalistycznej na potrzeby multidyscyplinarne oraz poprzez innowacyjne i oparte na współpracy podejście do wiedzy naukowej

Wybrane projekty i inicjatywy poprawy procesów w odniesieniu do celów strategicznych zawartych w dokumencie na lata 2020–2022 – ramy czasowe i przegląd przydzielonych zasobów

 • Budowanie potencjału dla oceny mikrobiologicznej RAMPRO (Program Metodyki Oceny Ryzyka) (375 tys. EUR na lata 2020–2023)
 • Narzędzia do oceny ryzyka dla bezpieczeństwa żywności na świecie i w łańcuchów dostaw pasz (766,5 tys. EUR na lata 2016–2021)
 • Wdrażanie skumulowanej oceny ryzyka pestycydów (cz. 2) – RAMPRO (1,36 mln EUR na lata 2016–2022)
 • Alergiczność roślin modyfikowanych genetycznie (225 tys. EUR na lata 2017–2020)
 • Klasyfikacja żywności i pasz do celów identyfikowalności (400 tys. EUR na lata 2020–2021)
 • Zintegrowana strategia testowania w celu oceny rozwoju neurotoksyczności ze szczególnym naciskiem na pestycydy – RAMPRO (471 tys. EUR na lata 2017–2021)
 • Podejście przekrojowe do chemicznej oceny ryzyka bezpieczeństwa żywności – RAMPRO (370 tys. EUR na lata 2020–2023)
 • MUST-B: wysiłki UE na rzecz rozwoju holistycznego podejścia do oceny ryzyka czynników stresujących u pszczół – RAMPRO (1,56 mln EUR na lata 2017–2021)
 • Nadzór nad dziką fauną i florą – RAMPRO (1,27 mln EUR na lata 2017–2022)
 • Aktualizacja wytycznych dotyczących stosowania dodatków do pasz (275 tys. EUR na lata 2015–2020)
 • Aktualizacja bazy danych EFSA dot. genotoksyczności pestycydów – RAMPRO (150 tys. EUR na lata 2020–2022)
 • Punkty kontrolne związane z ryzykiem mikrobiologicznym korzystania z wody w przetwórstwie owoców i warzyw (20 tys. EUR na lata 2020–2021)
 • Włączenie pestycydu – dane dotyczące pozostałości – RAMPRO (716 tys. EUR na lata 2019–2021)
 • Wskazówki, charakterystyka – dokument wyjaśniający wątpliwości dotyczące oceny ryzyka –RAMPRO (270 tys. EUR na lata 2014–2022)
 • Przewodnik oceny ryzyka zastosowania nanonauki i nanotechnologii w przemyśle rolno-spożywczy/paszowym dla człowieka, zwierząt i środowiska – RAMPRO (376,5 tys. EUR na lata 2017–2022)  Wybrane projekty

Źródła: https://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/amp2022

https://ec.europa.eu/food/index_en

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.