Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Eksport żywności z Unii Europejskiej utrzymuje się na wysokim poziomie - wyniki raportu Komisji Europejskiej

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Biznes

Jak wynika ze sprawozdania, przygotowanego przez Komisję Europejską, eksport żywności z Unii Europejskiej utrzymuje się na wysokim poziomie i w 2017 roku zwiększył swoją wartość o 5,1%, porównując z rokiem poprzednim.

Wyeksportowane z terytorium Unii Europejskiej produkty rolne i żywność osiągnęły w 2017 roku wartość 137,9mld euro. Wśród 5 czołowych krajów, które importowały z Unii Europejskiej w 2017 roku największą ilość produktów żywnościowych wymienia się Stany Zjednoczone, Chiny, Szwajcarię, Rosję i Japonię.

Eksportowe wzrosty i spadki

Zauważono znaczący wzrost wartości eksportu kategorii produktów żywnościowych do Rosji - eksport do tego kraju wzrósł o 16%, co odpowiada 892mln euro. Podobne tendencje zaobserwowano analizując wartość eksportu na rynku azjatyckie - Japonia zaimportowała o 11% więcej europejskich produktów żywnościowych (w przeliczeniu na wartość eksportu wzrost o 645mln euro), Korea o 13% więcej (w przeliczeniu na wartość eksportu wzrost o 341mln euro), a Chiny o 5% więcej (w przeliczeniu na wartość eksportu wzrost o 591mln euro), w porównaniu do 2016 roku.

Wzrostowi nie uległy wartości eksportu produktów rolnych i żywności do krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, wciąż pozostając na niskim poziomie. Według Komisji Europejskiej porównywalna do lat ubiegłych wysokość eksportu w tych krajach jest związana ze zmniejszeniem wielkości eksportu zbóż w 2017 roku.

Analizując dane, dotyczące eksportu produktów żywnościowych do Egiptu, uwidacznia się wręcz tendencja spadkowa - eksport tej kategorii produktów zmniejszył się w 2017 roku o 25%, porównując do danych z poprzedniego roku. Niemniej warto zauważyć, iż jego wartość w 2016 roku nie była wysoka, więc spadek o 25%, odpowiada jedynie 0,448mln euro. Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, w 2017 roku zauważalnie zmniejszyła się również wartość eksportu produktów rolno-spożywczych do Wietnamu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Dane dotyczące importu produktów rolnych i żywności do Unii Europejskiej, obejmujące ten sam okres czasu, świadczą o wzroście importu tej kategorii produktów z krajów trzecich o 4,5%, porównując z wartościami z 2016 roku. Wartość wszystkich produktów żywnościowych zaimportowanych w 2017 do Unii Europejskiej wyniosła 117,4mld euro.

Partnerzy w zakresie importu

Wśród 3 głównych partnerów handlowych Unii Europejskiej w zakresie importu produktów rolnych i żywności w raporcie wymienia się Brazylię (11,8mld euro), Stany Zjednoczone (11mld euro) i Argentynę (5,7mld euro), chociaż największy wzrost wartości eksportu tej kategorii produktów odnotowano w Indonezji - kraje Unii Europejskiej zaimportowały w 2017 roku o 34% więcej produktów żywnościowych pochodzących z tego kraju, niż w roku poprzednim. Zdaniem Komisji Europejskiej tendencja ta związana jest silnie ze wzrostem popytu na olej palmowy.

Jak wynika z przedstawionego przez Komisję Europejską sprawozdania, dzięki utrzymywaniu wysokiego poziomu eksportu nadwyżka eksportowa wynosi obecnie 20,5mld euro, co stanowi wzrost o około 9% w porównaniu z danymi z 2016 roku. Warto zauważyć, iż nadwyżka eksportowa w zakresie produktów rolno-spożywczych utrzymuje się w Unii Europejskiej już osiemnasty rok z rzędu.

Źródło:

https://www.foodnavigator.com EU food exports "holding strong"

 

Autor: Aleksandra Zawadzka

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.