Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

FDA zaktualizowała Health and Personal Hygiene Handbook dla pracowników branży spożywczej

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaktualizowała swój podręcznik dotyczący zdrowia i higieny osobistej dla managerów handlu detalicznego żywnością i pracowników branży spożywczej.

Podręcznik Employee Health and Personal Hygiene Handbook ma na celu zachęcenie do stosowania dobrych praktyk i zachowań, które mogą pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii i wirusów, takich jak Salmonella i norowirusy, przez pracowników przemysłu spożywczego, w tym skuteczne interwencje zapobiegające przenoszeniu na żywność i powierzchnie mające kontakt z żywnością. Zawiera on informacje w formacie pytań i odpowiedzi oraz formularze i tabele, które mogą okazać się przydatne przy szkoleniu personelu, a także do kontroli stanu ich zdrowia oraz kwestii związanych z higieną osobistą. Informacje zawarte w tym podręczniku zostały zaktualizowane w celu odzwierciedlenia najbardziej aktualnych, pełnych wytycznych zawartych w Kodeksie żywnościowym FDA z 2017 r. i zawierają następujące nowe uzupełnienia:

  • sześć wysoce zakaźnych czynników chorobotwórczych, które mogą być łatwo przenoszone przez pracowników sektora spożywczego ("Big 6")
  • nowa sekcja dotycząca reakcji na zdarzenia związane z zanieczyszczeniem (procedury sprzątania z wymiotów oraz zdarzeń biegunkowych)
  • odpowiedzi na nowe kwestie związane z rozmieszczeniem żywności gotowej do spożycia, która mogła zostać zanieczyszczona przez pracownika, który został wykluczony lub jego praca została ograniczona.

„Big 6” – wysoce zakaźne patogeny przenoszone przez pracowników

Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) oraz FDA podają sześć wysoce zakaźnych patogenów, które mogą być łatwo przenoszone przez pracowników przemysłu spożywczego i powodować ciężkie choroby. Te sześć żywieniowych patogenów, znane również jako "Big 6" to: norowirus, wirus zapalenia wątroby typu A, Salmonella Typhi, Shigella spp., toksyna Shiga, Escherichia coli i Salmonella. Inne, mniej zakaźne patogeny, które mogą być również przenoszone przez pracowników przemysłu spożywczego na konsumentów poprzez skażoną żywność to Staphylococcus aureus, Salmonella spp. i Streptococcus pyogenes.

Co zawiera przewodnik?

Niniejszy podręcznik podkreśla połączenie trzech interwencji, które mogą być skuteczne w profilaktyce przenoszenia wirusów i bakterii przenoszonych przez żywność w zakładach spożywczych, w tym:

  • ograniczanie lub wykluczanie chorych pracowników przemysłu spożywczego z pracy z żywnością;
  • stosowanie właściwych procedur mycia rąk;
  • wyeliminowanie kontaktu gołymi rękoma z żywnością gotową do spożycia (RTE).

Jednoczesne stosowanie każdej interwencji pomoże zapobiec przenoszeniu się wirusów, bakterii i oocyst pierwotniaków od pracowników przemysłu spożywczego do konsumentów poprzez zanieczyszczoną żywność.

Właściwe zarządzanie zakładem spożywczym polega na dopilnowaniu, aby pracownicy sektora spożywczego nie pracowali, gdy są chorzy , a w zakładach wdrożone są procedury identyfikacji pracowników, którzy mogą przenosić patogeny przenoszone przez żywność do żywności, na innych pracowników i klientów. Kierownictwo musi upewnić się, że zarówno pracownicy sektora spożywczego, jak i pracownicy "warunkowi" są świadomi objawów dotyczących chorób przenoszonych drogą pokarmową. Kiedy pracownik przemysłu spożywczego lub warunkowy pracownik sektora spożywczego musi zgłaszać narażenie na chorobę przenoszoną przez żywność, objawy tej choroby lub diagnozę z nią związaną osobie odpowiedzialnej, która musi podjąć działania mające na celu zapobieganie przenoszeniu się bakterii przenoszonych przez żywność i/lub wirusy od zainfekowanego pracownika sektora spożywczego do żywności.

Aktualizacje podręcznika obejmują:

  • dodanie nietyfoidalnej Salmonelli jako jednej z chorób, które mouszą zostać zgłoszone przez osobę odpowiedzialną w zakładzie spożywczym;
  • aktualizację nazewnictwa bakterii coli z E.coli 0157:H7 do szczepu E.coli wytwarzającego toksynę Shiga;
  • nową sekcję poświęconą pisemnym procedurom reagowania na wymioty lub biegunki;
  • informacje na temat utylizacji żywności, która mogła zostać skażona przez pracownika wykluczonego z powodu choroby przenoszonej przez żywność.

 Źródło: https://www.fda.gov/food/retail-food-industryregulatory-assistance-training/retail-food-protection-employee-health-and-personal-hygiene-handbook?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Mikrobiologia żywności

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn