Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Projekt UE FOODSAFETY4EU - przyszłość bezpieczeństwa żywności

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Business Review

Trzyletni projekt z udziałem 23 partnerów z 12 krajów ma na celu przyjrzenie się przyszłości europejskiego systemu bezpieczeństwa żywności.

Działania, nazwane „FOODSAFETY4EU”, będą koordynowane przez Consiglio Nazionale Delle Ricerche (CNR) we Włoszech. Prace mają potrwać od początku 2021 r. do końca 2023 r. z budżetem w wysokości 3 mln euro (3,5 mln USD).

Projekt umożliwi partnerom dostęp do zasobów i danych, synchronizację strategii badawczych w zakresie bezpieczeństwa żywności, dzielenie się i wymianę wiedzy naukowej oraz wkładu na rzecz przyszłości systemu bezpieczeństwa żywności w UE.

Zostanie utworzone Europejskie Forum Bezpieczeństwa Żywności, aby zagwarantować długoterminową współpracę między nauką, polityką a społeczeństwem. Grupy zaangażowane w projekt pochodzą z Włoch, Austrii, Belgii, Finlandii, Holandii, Niemiec, Czech, Rumunii, Portugalii, Albanii, Tunezji i Szwajcarii.

Różne pochodzenie partnerów projektu

Narzędzia cyfrowe, wspólnie opracowane strategie i modele komunikacji będą wspierać organy ds. Bezpieczeństwa żywności, agencje UE, decydentów, naukowców i społeczeństwo obywatelskie oraz przyczynią się do wzmocnienia podejścia UE do oceny ryzyka i komunikacji.

Projekt finansowany z programu Horizon 2020 obejmuje Ruokavirasto (Fiński Urząd ds. Żywności), Federalną Agencję ds. Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego (AFSCA) w Belgii, Urząd ds. Gospodarki i Bezpieczeństwa Żywności (ASAE) w Portugalii, Europejską Radę Informacji o Żywności, FoodDrinkEurope, ISEKI-Food Association, Euro Co-op i Wageningen University w Holandii.

Jest to pierwszy projekt dofinansowany z programu „Wspieranie systemów bezpieczeństwa żywności w przyszłości” przez Komisję Europejską.

Obawy konsumentów dotyczące przejrzystości procesu oceny bezpieczeństwa naszej żywności, a także rozwój technologiczny i innowacje pokazały, że istnieje potrzeba refleksji nad systemem bezpieczeństwa żywności w UE w przyszłości” - czytamy w skrócie tematycznym.

Eksperci naukowi w dziedzinie bezpieczeństwa żywności będą współpracować ze specjalistami posiadającymi wiedzę w zakresie rozwijania i strukturyzowania uczestnictwa; zaangażowanie interesariuszy, komunikacja i tworzenie sieci kontaktów; e-platformy, inteligentne narzędzia i zarządzanie danymi; wdrażanie polityki bezpieczeństwa żywności oraz osoby reprezentujące przemysł spożywczy i paszowy, konsumentów i społeczeństwo.

Sieć 44 innych partnerów wspierających bezpieczeństwo żywności zapełni platformę i będzie współdziałać poprzez wyrażanie opinii, wymianę informacji, danych i raportów; udzielanie porad strategicznych i dzielenie się wynikami projektów.

Źródło: https://cordis.europa.eu/project/id/101000613

 

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności

Autor: Jakub Ostaszewski

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn