Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Import żelatyny, dodatków smakowych i tłuszczów wytopionych

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Opublikowano rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1177 z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do przywozu żelatyny, dodatków smakowych i tłuszczów wytopionych.

Treść

Zmianie uległa tabela dotycząca przywozu przesyłek zawierających produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty uboczne do zastosowań poza łańcuchem paszowym dla zwierząt gospodarskich, a także do tranzytu przesyłek zawierających takie produkty oraz w tabeli dotyczącej przywozu przesyłek zawierających materiał kategorii 3 oraz przesyłek produktów pochodnych do zastosowań w łańcuchu paszowym innych niż zastosowanie do produkcji karmy dla zwierząt domowych lub paszy dla zwierząt futerkowych, a także do tranzytu przesyłek zawierających takie materiały i produkty.

W odniesieniu do żelatyny i hydrolizatu białkowego zmiana dotyczyła dodania Egiptu do wykazu państw trzecich. W przypadku dodatków smakowych do stosowania w produkcji karmy dla zwierząt domowych, wykaz państw trzecich został uzupełniony o państwa trzecie wymienione w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009 w przypadku dodatków smakowych pochodzących z innych dzikich ssaków lądowych i zwierząt z rodziny zającowatych (Lepor idae). W zakresie tłuszczów wytopionych uzupełnieniu o paliwa odnawialne, o których mowa w załączniku IV rozdział IV sekcja 2 pkt L, uległa kolumna „Surowce”.

Obowiązywanie

Rozporządzenie weszło w życie 31 lipca 2019 r.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn