Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Jakość handlowa przetworów mięsnych

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

W II kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej przetworów mięsnych (głównie kiełbas), którą objęto 128 producentów.

Cechy organoleptyczne
W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 224 partie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Parametry fizykochemiczne
Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 198 partiach, z czego 49 zakwestionowano (24,7%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. niedeklarowanych składników (surowca mięsnego, fosforanów, skrobi) i niewłaściwych danych w tabeli wartości odżywczej.

Oznakowanie
Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 328 partii, z czego w 70 stwierdzono nieprawidłowości (21,3%). Dotyczyły one m.in.:

  • Podawania w nazwie określeń typu „wiejska” czy „od chłopa” przy stosowaniu aromatów i  przetworzonych surowców.
  • Braku wyszczególnienia w wykazie składników wszystkich użytych surowców (w tym alergenów) lub wskazania składników, których nie wykorzystano w procesie produkcyjnym.
  • Braku lub podania niewłaściwej informacji dotyczącej procentowej zawartości składników i wartości odżywczej.
  • Braku informacji o warunkach i czasie przechowywania po otwarciu opakowania.
  • Nieczytelnego oznakowania (zbyt mały rozmiar czcionki).

 

Źródło: IJHARS

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Inspekcje Państwowe

Autor: IJHARS

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn