Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Kolejny rekordowy rok w eksporcie produktów mleczarskich

Kategoria: Biznes i Wydarzenia

Według wstępnych danych MF (za MRiRW) w 2018 r.  łączna wartość wyeksportowanych z Polski produktów mleczarskich ponownie przekroczyła 2 mld EUR, była o 2,0% wyższa niż przed rokiem. Natomiast wartość sprowadzonych do Polski produktów mleczarskich była o 1,4% niższa, wniosła 0,89 mld EUR. W konsekwencji dodatnie saldo w handlu tymi produktami poprawiło się o 4,8% do 1,19 mld EUR.

Sprzedaż poszczególnych kategorii

Należy zauważyć, że wzrost wartości eksportu wynikał przede wszystkim z większego niż przed rokiem wolumenu sprzedaży poszczególnych kategorii, w szczególności mleka w proszku, którego sprzedano o 31% więcej. Średnie ceny były natomiast podobne (masło, jogurty) lub niższe, od notowanych w 2017 r. Największą dynamiką wzrostu wartości wykazało się masło - o 10,5%, podczas gdy najgłębszy spadek odnotowano w przypadku serwatki – o 16,7% - mimo, że wolumen eksportu był o zaledwie 0,2% mniejszy niż w 2017 r.

W 2018 r. wolumen eksportu proszków mlecznych wyniósł 164 tys. t i był o 39 tys. t większy niż przed rokiem. Ponad połowa tego przyrostu (20 tys. t) to efekt zwiększonych dostaw do Algierii. Warto zauważyć, że w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku, Polska była największym unijnym dostawcą tego produktu do Algierii (38% eksportu z UE). Podobna sytuacja miała miejsce również w przypadku Wietnamu (22%), Kolumbii (28%) i Meksyku (44%).

W przypadku serów i twarogów, które stanowią największą, pod względem wartości (38%) pozycję w eksporcie, ich wolumen sprzedaży zagranicznej z Polski zwiększył się o 5,6% do 260 tys. t co stanowiło ok. 30% wielkości produkcji tych wyrobów w dużych zakładach w 2018 r.

Wartość eksportu do krajów unijnych

Tradycyjnie największym, pod względem wartości, odbiorcą produktów mleczarskich z Polski były Niemcy, gdzie sprzedano produkty za 449 mln EUR (22% całkowitej wartości eksportu z Polski), o 1,3% mniej niż w 2017 r. Na uwagę zwraca też ponad 20-proc. wzrost do Czech. Łączna wartość eksportu do krajów unijnych stanowiła 77% całkowitej wartości eksportu.

Wartość eksportu do krajów pozaunijnych

Wśród krajów pozaunijnych największy wzrost wartości eksportu odnotowano w przypadku Algierii (o 26,1 mln EUR). Ze względu na zwiększoną sprzedaż mleka płynnego oraz serów i twarogów, wartość eksportu do Libanu wzrosła o 9,2 mln EUR. Sery i twarogi były też główną kategorią, napędzającą eksport na Ukrainę, który wzrósł o 7 mln EUR. Należy zauważyć, że pod względem wolumenu, Polska odpowiadała za 40% całkowitego eksportu serów i twarogów z Unii Europejskiej na Ukrainę. Wartość eksportu z Polski do Iraku była o 5,5 mln EUR wyższa, również z uwagi na większy eksport serów i twarogów. Wśród krajów pozaunijnych, warto też zwrócić uwagę na wzrost wartości eksportu - wynikający ze zwiększonej sprzedaży proszków mlecznych - do Senegalu, Kolumbii i Kambodży (po ok. 3 mln EUR) czyli krajów, do których w poprzednich latach sprzedaż była minimalna.

Wybierz obszar: Mleko

Autor: BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas

Paweł Wyrzykowski
Ekspert rynków rolnych
Rynek mleka

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn