Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Komisja Europejska przyjęła strategię „od farmy do widelca”

Kategoria: Biznes i Wydarzenia

Komisja Europejska przyjęła 20 maja dwie strategie: nową Strategię Bioróżnorodności - której celem jest „przywrócenie przyrody do naszego życia” - oraz Strategię „Farm to Fork”, która ustanawia „sprawiedliwy, zdrowy i przyjazny dla środowiska system żywności”. Strategia miała być ogłoszona pod koniec marca, ale jej publikację odłożono ze względu na pandemię koronawirusa.

Według KE strategia „od farmy do widelca” umożliwi przejście do zrównoważonego unijnego systemu żywnościowego, który zabezpiecza bezpieczeństwo żywnościowe i zapewnia dostęp do zdrowej diety pochodzącej ze zdrowej planety: zmniejszy ślad środowiskowy i klimatyczny systemu żywnościowego UE i wzmocni jego odporność, chroniąc zdrowie obywateli i zapewniając środki utrzymania podmiotom gospodarczym.

Cele strategii Farm to Fork

Strategia określa cele dotyczące „przekształcenia systemu żywnościowego UE”, w tym:

  • ograniczenie stosowania (i ryzyka) pestycydów o 50%;
  • redukcja o „przynajmniej” 20% zużycia nawozów;
  • zmniejszenie sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych stosowanych u zwierząt hodowlanych o 50%.

Komisja podkreśliła, że poziom odniesienia dla docelowych wartości procentowych redukcji pestycydów, nawozów i środków przeciwdrobnoustrojowych będzie opierał się na najnowszych dostępnych danych - na przykład Komisja stwierdziła, że najnowsze dane dotyczące stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych zostały zebrane w 2018 r.

25% gruntów rolnych to produkcja ekologiczna

Celem jest też dążenie do tego, aby do 2030 r. 25% gruntów rolnych było przeznaczonych i wykorzystywanych pod uprawy rolnictwa ekologicznego. Aby osiągnąć cel dotyczący rolnictwa ekologicznego w UE, należy zapewnić zrównoważony rozwój gospodarczy tego sektora i promować popyt. Oprócz środków wspólnej polityki rolnej (WPR), takich jak ekoprogramy, inwestycje i usługi doradcze, oraz środków wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), Komisja przedstawi plan działań na rzecz rolnictwa ekologicznego. Pomoże on państwom członkowskim stymulować zarówno podaż, jak i popyt na produkty ekologiczne. Zapewni zaufanie konsumentów poprzez kampanie promocyjne i zielone zamówienia publiczne.

Strategia Farm to Fork ma na celu promowanie globalnego przejścia na zrównoważone systemy żywnościowe, w ścisłej współpracy z międzynarodowymi partnerami.

Farm to Fork proponuje także ambitne środki mające na celu zapewnienie, że zdrowa opcja jest najlepsza dla obywateli UE, w tym „ulepszone etykietowanie, aby lepiej zaspokajać potrzeby informacyjne konsumentów dotyczące zdrowej, zrównoważonej żywności”.

Źródło: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_en

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn