Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Mimo wyższych zbiorów, eksport zbóż z Polski w sezonie 2017/18 był o 40% mniejszy niż rok wcześniej

Kategoria: Biznes i Wydarzenia

Struktura towarowa

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów podawanych przez Sparks Polska, eksport zbóż z kraju w sezonie 2017/18 wyniósł 3,71 mln t, czyli o 2,46 mln t (40%) mniej niż w sezonie poprzednim.

Co interesujące, w minionym sezonie wyraźnie zmieniła się jego struktura towarowa. Wywóz najważniejszych, z punktu widzenia handlu międzynarodowego, zbóż, czyli kukurydzy i pszenicy, obniżył się, wzrósł zaś w przypadku jęczmienia, pszenżyta, żyta i owsa.

Pszenica

Niemniej, nadal największy udział w sprzedaży zagranicznej ziarna ma pszenica. Według danych Ministerstwa Finansów w analizowanym okresie jej eksport wyniósł 1,79 mln t, czyli był o 2,18 mln t (o 55%) niższy niż sezon wcześniej. Warto przy tym zauważyć, że zbiory pszenicy w 2017 r. były większe wobec 2016 r. – według GUS o 0,84 mln t, wynosząc 11,7 mln t. Tym samym udział eksportu w produkcji spadł do 15% wobec 37% w sezonie 2016/17. Zmiany w sprzedaży zagranicznej były wynikiem rekordowych zbiorów pszenicy w Rosji, wysokich w przypadku Francji (czołowego unijnego eksportera), co powodowało, że polskie zboże nie było konkurencyjne cenowo na rynkach światowych.

Kukurydza

Na drugim miejscu, pod względem wolumenu wysyłek, utrzymała się kukurydza. Jej eksport ukształtował się na poziomie 0,92 mln t, czyli o 0,45 mln t (o 33%) mniejszym niż w sezonie 2016/17. Z tej wielkości około 80% trafiło na rynek niemiecki.

Pozostałe zboża

W odróżnieniu od dwóch wcześniej omówionych rodzajów zbóż, eksport żyta, jęczmienia, owsa i pszenżyta w sezonie 2017/18 zwiększył się. Żyta za granicę sprzedano 404 tys. t, czyli o 24% więcej niż w sezonie 2016/17, zaś pszenżyta 407 tys. t, więcej o 15% w relacji rocznej.

Eksport jęczmienia i owsa wyniósł zaledwie odpowiednio 80 tys. t i 111 tys. t, ale był o 7% i 40% większy niż sezon wcześniej.

Transport morski

Po kilku latach systematycznych wzrostów, w minionym sezonie zmniejszyło się znaczenie transportu morskiego w handlu zagranicznym polskimi zbożami. Według wstępnych danych MF oraz obliczeń Sparks, udział transportu morskiego w eksporcie wyniósł niespełna 41%, wobec 64% w sezonie 2016/17. Zmiana ta była przede wszystkim wynikiem mniejszych wysyłek pszenicy na odległe rynki. 

Dane GUS

W bieżącym roku zbiory zbóż w Polsce są znacznie niższe niż w 2017 r. – według GUS spadek sięga 14%. Nie jest jednak wykluczone, że sprzedaż zagraniczna ziarna ogółem będzie wyższa niż w ubiegłym sezonie. Dla przykładu, w sierpniowym raporcie Strategie Grains eksperci wskazali, że eksport pszenicy przekroczy 2,5 mln t, czyli będzie o 40-50% wyższy r/r.

Wybierz obszar: Zboża i oleiste

Autor: BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas

Marta Skrzypczyk
Dyrektor biura analiz makroekonomicznych sektora Agro
Rynek zbóż i oleistych

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn