Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Mykotoksyny w żywności – czy możemy ich uniknąć? Metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Produkty żywnościowe są konieczne dla funkcjonowania człowieka, stanowią niezbędne źródło składników energetycznych oraz innych związków. Wpływa to na metabolizm oraz regulację procesów życiowych. Niezbędne są jakość i bezpieczeństwo żywności, która może posiadać składniki, które są niebezpieczne dla życia i zdrowia. Obecnie obserwuje się zainteresowanie ze strony konsumentów problemem jakości żywności. Wynika to głównie ze wzrostu świadomości społeczeństwa, na co szczególny wpływ ma postęp naukowy. Konsumenci zwracają uwagę na cechy organoleptyczne (takie jak wygląd ogólny, struktura, konsystencja, barwa, zapach czy smak), ale również na skład oraz obecność substancji szkodliwych. Producenci żywności muszą stawić czoła wielu wymaganiom oraz regulacjom prawnym. Szczególnie ważnym aspektem w ocenie jakości żywności jest spełnienie norm bezpieczeństwa w zakresie obecności substancji toksycznych, które pochodzą z różnych źródeł i należą do bardzo zróżnicowanych grup chemicznych [1]. Jedną z takich grup kontaminantów są mykotoksyny, które oddziałują negatywnie na zdrowie człowieka, a nawet mogą stanowić zagrożenie dla życia.

Mykotoksyny są obecne w różnych produktach, głównie pochodzenia roślinnego (zboża, mąki, orzechy, oleje, kakao, ryż, kukurydza, zioła, przyprawy, kawa, herbata), ale także w produktach pochodzenia zwierzęcego. Mykotoksyny, jako naturalne zanieczyszczenie żywności, stanowią poważny problem zarówno dla krajów słabo, jak i dobrze rozwiniętych. W pierwszej kolejności chodzi o straty ekonomiczne, a w drugiej o zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi [2].

Co to są mykotoksyny?

Nazwa substancji z grupy mykotoksyn wywodzi się od słów: gr. mycos – grzyb, łac. toxicum – trucizna, wiąże się z ich pochodzeniem jako wtórnych metabolitów grzybów strzępkowych. Substancje te wykazują toksyczne działanie nie tylko w stosunku do bakterii, ale też kręgowców. Mykotoksyny wytwarzane są na różnych podłożach, takich jak zboża, owoce, zioła, przyprawy, pasze, tytoń. Grzyby wytwarzające mykotoksyny należą przede wszystkim do rodzajów: Alternaria, Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Claviceps, Stachybotrys, Pithomyces, Diplopia [3].

Mykotoksyny są związkami niskocząsteczkowymi (M < 1,5 kDa) oraz słabo polarnymi. Procesy pasteryzacji oraz obróbka w wyższych temperaturach nie powodują destrukcji tych substancji. Natomiast skutecznie niszczone są w wyniku działania promieniowania UV oraz środowiska alkalicznego. Chemicznie jest to grupa zróżnicowana i ogólnie zaliczane są one do węglowodorów aromatycznych [4].

Wyróżnia się ponad 400 mykotoksyn, z czego najistotniejsze z punktu widzenia ekonomicznego i toksykologicznego są:

aflatoksyna B1 – najpowszechniej występująca mikotoksyna; wykrywana jest w orzeszkach arachidowych, bawełnie, kukurydzy, mleku, mięsie czy jajach; nawet przy bardzo małych stężeniach ma silne działanie mutagenne i teratogenne; narażenie na jej działanie zwiększa ryzyko wystąpienia marskości lub raka wątroby;

patulina – jest toksyną wykazującą właściwości mutagenne, teratogenne i prawdopodobnie rakotwórcze. W stężeniach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka może występować przede wszystkim w jabłkach i ich przetworach. Może występować również w innych produktach, głównie dotkniętych siną pleśnią, np. w winogronach, gruszkach, bananach, brzoskwiniach, ananasach, morelach i pomidorach;

ochratoksyna A – zanieczyszcza zboża (jęczmień, pszenicę, owies, kukurydzę), kawę oraz winogrona; z łatwością przenika do mleka matki; można ją spotkać także w produktach mięsnych oraz mleku; uszkadza nerki i wątrobę oraz wykazuje działanie neurotoksyczne (uszkadza hipokamp odpowiedzialny głównie za pamięć) i immunotoksyczne;

deoksyniwalenol – którego źródłem są zboża: pszenica, jęczmień, kukurydza, owies oraz produkty przetworzone pochodzenia roślinnego, np. chleb, mąka, makaron, słód oraz piwo; ma toksyczny wpływ na układ pokarmowy: oprócz utraty łaknienia, biegunki i wymiotów może powodować krwotoki wewnętrzne w żołądku, jelitach, nerkach;

fumonizyna B – dotyka upraw kukurydzy oraz produktów zawierających kukurydzę; może przyczynić się do występowania nowotworów przewodu pokarmowego (zwłaszcza raka przełyku); u płodów powoduje zaburzenia rozwojowe kręgosłupa i mózgu (najczęściej rozszczep kręgosłupa i bezmózgowie);

zearalenon – występujący głównie w kukurydzy, sianie i kiszonkach; nazywany jest „mikoestrogenem”, ponieważ wykazuje powinowactwo do receptorów estrogenowych, u zwierząt hodowlanych może działać jako antykoncepcja, zaś u ciężarnych jest powodem poronień [5].

Najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych [6] przykłady

 

Najwyższe dopuszczalne poziomy (µg/kg)

Aflatoksyny

B1

Suma B1, B2, G1 i G2

M1

Orzechy arachidowe (orzeszki ziemne) i inne nasiona oleiste, które mają być sortowane lub poddane innej fizycznej obróbce przed spożyciem przez ludzi lub użyciem jako składnik w środkach spożywczych z wyjątkiem:

- orzechów arachidowych (orzeszków ziemnych) i innych nasion oleistych przeznaczonych do tłoczenia oleju w celu produkcji rafinowanego oleju roślinnego

8,0

15,0

-

Migdały, pistacje i pestki moreli, które mają być sortowane lub poddane innej fizycznej obróbce przed spożyciem przez ludzi lub użyciem jako składnik w środkach spożywczych

12,0

15,0

-

Orzechy laskowe i orzechy brazylijskie przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub użycia jako składniki w środkach spożywczych

5,0

10,0

-

Suszone owoce, inne niż suszone figi, przeznaczone do sortowania lub poddawania innej fizycznej obróbce przed spożyciem przez ludzi lub użyciem jako składniki w środkach spożywczych

5,0

10,0

-

Kukurydza i ryż, które mają być sortowane lub poddane innej fizycznej obróbce przed spożyciem przez ludzi lub użyciem jako składnik w środkach spożywczych

5,0

10,0

-

Ochratoksyna A

                                                                                         Najwyższe dopuszczalne poziomy (pg/kg)

Nieprzetworzone zboża

5,0

Bezalkoholowe napoje słodowe

3,0

Gluten pszenny wprowadzany do obrotu z przeznaczeniem innym niż dla konsumenta końcowego

8,0

Produkty zbożowe przetworzone dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność dla dzieci

0,50

Suszone zioła

10,0

Proszek kakaowy

3,0

Patulina

                                                                      Najwyższe dopuszczalne poziomy (pg/kg)

Soki owocowe, koncentrat soków owocowych po rozcieńczeniu wodą oraz nektary owocowe

50,0

Napoje spirytusowe, jabłecznik i inne sfermentowane napoje otrzymywane z jabłek lub zawierające sok jabłkowy

50,0

Żywność dla niemowląt, inna niż przetworzona żywność na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci

10,0

Deoksyniwalenol

                                                                      Najwyższe dopuszczalne poziomy (pg/kg)

Nieprzetworzone zboża inne niż pszenica durum, owies i kukurydza

1 250

Pszenica durum i owies, nieprzetworzone

1 750

Nieprzetworzona kukurydza, z wyjątkiem nieprzetworzonej kukurydzy przeznaczonej do mielenia na mokro

1 750

Makaron (suchy)

750

Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci

200

Zearalenon

                                                                      Najwyższe dopuszczalne poziomy (pg/kg)

Nieprzetworzone zboża  inne niż kukurydza

100

Nieprzetworzona kukurydza, z wyjątkiem nieprzetworzonej kukurydzy przeznaczonej do mielenia na mokro

350

Olej kukurydziany rafinowany

400

Chleb (w tym małe produkty piekarnicze), ciasta, herbatniki, przekąski zbożowe i płatki śniadaniowe,

z wyjątkiem przekąsek kukurydzianych i płatków śniadaniowych na bazie kukurydzy

50

Przetworzona żywność na bazie kukurydzy dla niemowląt i małych dzieci

20

Fumonizyny

                                                                                           Suma B1 i B2

Nieprzetworzona kukurydza, z wyjątkiem nieprzetworzonej kukurydzy przeznaczonej do mielenia na mokro

4000

Płatki śniadaniowe na bazie kukurydzy i przekąski kukurydziane

800

Przetworzona żywność na bazie kukurydzy oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci

200

Metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) jest metodą, która jest najczęściej używana w laboratoriach specjalizujących się w badaniu żywności, usługowych, jak i akredytowanych, a także instytucjach naukowych. Można uzyskać bardzo precyzyjne, dokładne wyniki. Wiąże się to oczywiście z potrzebą posiadania wykwalifikowanego personelu i kosztownego sprzętu.

Przy ozanaczaniu patuliny badana próbka jest ekstrahowana mieszaniną octanu etylu i heksanu. Ekstrakt jest odwirowany i oczyszczany na kolumnie SPE (Silica Gel). Oznaczanie ilościowe wykonywane jest metodą HPLC z detekcją UV [7].

Przykładowy chromatogram dla patuliny: (fot. z własnego źródła)

Przy oznaczaniu aflatoksyn, anality z próbki są ekstrahowane za pomocą 80% metanolu. Następnie próbka jest wirowana, a uzyskany ekstrakt sączony. Następnie ekstrakt jest rozcieńczany roztworem PBS-u i poddawany na kolumienki powinowactwa immunoenzymatycznego. Związane na złożu kolumienki aflatoksyny są wymywane metanolem. Tak uzyskane anality poddawane są analizie chromatograficznej z użyciem detektora fluorescencyjnego z pomocą derywatyzatora.

Przykładowy chromatogram dla sumy aflatoksyn: (fot. z własnego źródła)

 

[1] Grażyna Kowalska, Radosław Kowalski, Kontrola obecności mykotoksyn w produktach rolniczych i żywności. Cz. I. Praca przeglądowa

[2] Zawadzki K., 2006. Usuwanie ziaren porażonych mikotoksynami ważnym elementem procesu czyszczenia pszenicy. Przegl. Zboż.-Młynar. 50(6), 32.

[3] Nikonorow i Urbanek-Karłowska 1987, Gertig 1996, Żakowska i Stobińska 2000, Grajewski 2006, Pokrzywa i in. 2007, Bis i in. 2010

[4] Soroka i in. 2008, PławińskaCzarnak i Zarzyńska 2010

[5] Mykotoksyny – dlaczego zatrucie pleśnią jest groźne? (doz.pl)

[6] ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1881/2006

[7] Państwowy Zakład Higieny, Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku

Wybierz temat: Alergeny Badania żywności Bezpieczeństwo żywności

Autor: Intertek

Intertek

Olga Stanisławska
Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, Lider Pracowni Analiz Sensorycznych w Intertek Poland Sp. z o. o.

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.