Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowa rola AOAC w wyznaczaniu światowych standardach bezpieczeństwa żywności

Kategoria: Biznes

AOAC International oficjalnie ogłosił, że będzie odgrywać wiodącą rolę w koordynowaniu zharmonizowanych norm bezpieczeństwa żywności między Stanami Zjednoczonymi a Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO).

AOAC będzie pełnić funkcję administratora Amerykańskiej Technicznej Grupy Doradczej (TAG) przy Komitecie Technicznym ISO (TC) 34 (Produkty żywnościowe). Ten komitet techniczny skupia się na produktach żywnościowych dla ludzi i zwierząt, od produkcji podstawowej do produktów gotowych do spożycia.

ISO jest niezależną organizacją pozarządową, w skład której wchodzą organy normalizacyjne z 164 krajów, współpracujące w celu stworzenia standardów opartych na porozumieniu. Umożliwiając bezpośrednie porównywanie produktów z różnych rynków, zharmonizowane normy ułatwiają globalny handel.

ISO tworzy różne komitety w celu realizacji swoich zadań, w tym komitety techniczne z podkomitetami zajmującymi się określonymi obszarami. Państwa członkowskie uczestniczą w pracach komitetu poprzez powołanie zespołu ekspertów technicznych, zwanego w USA techniczną grupą doradczą (TAG). Techniczne grupy doradcze opracowują i przekazują krajowe stanowiska w sprawie kart do głosowania i działań ISO, w tym w sprawie zatwierdzania, potwierdzania, zmiany i wycofania norm ISO.

"Aktywny udział Stanów Zjednoczonych w międzynarodowej normalizacji jest kluczem do konkurencyjności Stanów Zjednoczonych", powiedziała Sara Desautels, dyrektor Amerykańskiego Narodowego Instytutu Normalizacyjnego (ANSI), ISO P-Membership Services. "Poprzez wpływanie na normy, które kształtują międzynarodowy handel, amerykańscy przedsiębiorcy mają możliwość zdobycia ważnych informacji branżowych i promowania amerykańskich interesów na całym świecie".

8 stycznia 2020 r. AOAC otrzymała formalne zawiadomienie ANSI o zatwierdzeniu akredytacji amerykańskiej grupy TAG do ISO TC 34 oraz o zatwierdzeniu jako administrator grupy TAG.

ANSI, członek-założyciel ISO, odgrywa aktywną rolę w zarządzaniu ISO i uczestniczy w prawie 80 % programów technicznych. Obejmuje to administrowanie jedną piątą wszystkich komitetów i podkomitetów technicznych ISO, w tym TC 34.

Od momentu objęcia tej wiodącej roli, AOAC zatrudniło 14 uznanych w kraju ekspertów do pełnienia funkcji członków TAG. W celu zapewnienia wiedzy specjalistycznej niezbędnej do objęcia działalności 16 podkomitetów i siedmiu grup roboczych obecnie podlegających ISO TC 34, AOAC będzie kontynuować rekrutację ekspertów merytorycznych ze środowiska akademickiego, sektora rządowego i przemysłowego.

"Nowa rola AOAC zapewni udziałowcom z USA silny i skuteczny głos w podejmowaniu decyzji, które kształtują przyszłość opracowanych standardów, które będą miały wpływ na globalne regulacje dotyczące żywności", powiedział Palmer Orlandi, dyrektor naukowy AOAC. "Co równie ważne, nasza współpraca z ISO poprzez TC 34 wzmocni ogólne wysiłki na rzecz harmonizacji globalnych norm dotyczących bezpieczeństwa żywności i pasz, co jest osiągalnym rezultatem, który może mieć niezwykle pozytywny wpływ na globalny handel".

Źródło: AOAC

Autor: Jakub Ostaszewski

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.