Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowa żywność - suszone larwy chrząszcza mącznika młynarka Tenebrio molitor

Kategoria: Biznes, Prawo Żywnościowe, Składniki Żywności

Na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/882 z dnia 1 czerwca 2021 r. suszone larwy chrząszcza mącznika młynarka Tenebrio molitor zostały włączone do unijnego wykazu nowej żywności. 

Zgodnie z opisem nowej żywności zamieszczonym w rozporządzeniu 2021/882 „Nowa żywność to cały, suszony termicznie mącznik młynarek, w całości (zblanszowane, suszone w suszarce larwy) lub sproszkowany (zblanszowane, suszone w suszarce mielone larwy). Określenie „mącznik młynarek” odnosi się do formy larwalnej Tenebrio molitor – gatunku owada z rodziny Tenebrionidae (mączniki). Mącznik młynarek przeznaczony jest do spożycia przez ludzi w całości, żadne części nie są usuwane. Przed etapem suszenia termalnego wymagany jest minimalny okres wstrzymania podawania pokarmu wynoszący 24 godziny, aby umożliwić larwom wydalenie treści pokarmowej”. 

Ponadto określono maksymalne poziomy dla poszczególnych kategorii żywności. Dla produktów białkowych, herbatników, dań na bazie roślin strączkowych oraz produktów na bazie makaronu, maksymalny poziom wynosi 10 g/100 g. 

Określono także szczególne warunki etykietowania larw chrząszcza. Zgodnie z przepisami rozporządzenia 2021/882, nowa żywność ma być „oznaczana w ramach etykietowania zawierających ją środków spożywczych ja­ ko „suszone larwy mącznika mły­narka (Tenebrio molitor)”. Dodatkowo „W ramach etykietowania środków spożywczych zawierających su­szone larwy mącznika młynarka (Tenebrio molitor) zamieszcza się in­ formację, że składnik ten może po­ wodować reakcję alergiczną u kon­sumentów, u których stwierdzono alergię na skorupiaki i produkty pochodne oraz na roztocza kurzu domowego. Informację tę zamie­ szcza się w pobliżu wykazu skład­ników”.

Przez okres pierwszych pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wyłącznie pierwotny wnioskodawca tj. przedsiębiorstwo SAS EAP Group ma zezwolenie na wprowadzanie na rynek w Unii nowej żywności. 

Pełen tekst rozporządzenia 2021/882 dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R0882 

 

Wybierz obszar: Nowości rynkowe Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.