Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowe przepisy ograniczające ilość toksycznych metali ciężkich w żywności dla niemowląt w USA

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

FDA postanowiła zbadać skutki długotrwałego narażenia na bardzo małe ilości arsenu w ryżu i produktach z ryżu, ponieważ ryż szybciej wchłania arszenik niż inne zboża. Ryż jako podstawa wyżywienia w wielu regionach świata sprawia, że jest to priorytet dla badaczy żywności.

Amerykańscy prawodawcy ogłosili, że zaproponują nową ustawę ograniczającą ilość metali ciężkich zawartych w żywności dla niemowląt po tym, jak dochodzenie Kongresu USA wykazało, że producenci żywności świadomie wprowadzali do obrotu żywność dla niemowląt, która zawierała niebezpieczne poziomy ołowiu, rtęci, arsenu i kadmu.

Wszystkie te metale ciężkie są powiązane z rakiem, chorobami przewlekłymi i skutkami neurotoksycznymi, ale to właśnie uszkodzenia, które mogą one wyrządzić w mózgu rozwijającego się dziecka sprawiają, że toksyczność pokarmu dla niemowląt jest krytycznym problemem.

Od poczęcia do drugiego roku życia mózgi niemowląt są niezwykle wrażliwe na neurotoksyczne chemikalia, powiedziała Jane Houlihan, krajowa dyrektor ds. nauki i zdrowia w Healthy Babies Bright Futures.

Proponowane przepisy, zwane ustawą o bezpieczeństwie żywności dla niemowląt z 2021 r., zostały niedawno przedstawione w Kongresie.

Znacznie niższe limity dla metali ciężkich

Gdyby zostały przyjęte, planowane przepisy nakładałyby surowe wymagania na producentów żywności dla niemowląt w zakresie regularnego testowania i sprawdzania, czy ich żywność spełnia nowe, niskie limity czterech metali ciężkich: nie więcej niż 10 ppb nieorganicznego arsenu, 5 ppb kadmu lub ołowiu oraz 2 ppb rtęci.

Obecnie produkty zbożowe mogą zawierać 15 ppb nieorganicznego arsenu i 10 ppb kadmu i ołowiu.

Nowe przepisy wymagałyby następnie od amerykańskiego sekretarza ds. zdrowia i usług społecznych obniżenia poziomów jeszcze bardziej w ciągu dwóch lat, wprowadzenia przepisów w ciągu trzech lat, a następnie przeglądu limitów regulacyjnych co pięć lat w celu rozważenia, czy „należy je dalej obniżać”.

Ponieważ wiele z tych metali znajduje się w ziemi, na której uprawiane są rośliny, w ustawie przewidziano również 50 mln USD dla Narodowej Akademii Nauk na badania rolniczych sposobów minimalizacji metali ciężkich. Ponadto ustawa wymagałaby również, aby amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom wdrożyły kampanię mającą na celu edukację rodziców i innych osób na temat zagrożeń związanych z metalami ciężkimi.

Skutki dla przedsiębiorców

Producenci żywności dla niemowląt byliby również zobowiązani do „publicznego udostępniania na stronie internetowej raportu półrocznego podsumowującego wyniki monitorowania… w odniesieniu do żywności dla niemowląt i małych dzieci”, zgodnie z proponowanym prawodawstwem.

Healthy Babies Bright Futures opublikował w 2019 r. raport, w którym stwierdzono, że w 95% żywności dla dzieci dostępnej w supermarketach, którą przetestowano wykryto toksyczne metale ciężkie.

FDA nie ustaliła jeszcze minimalnych poziomów metali ciężkich w większości pokarmów dla niemowląt, ustaliła zaś standard 100 ppb nieorganicznego arsenu dla płatków ryżowych dla niemowląt, ale nawet ten poziom jest uważany za zbyt wysoki dla bezpieczeństwa dziecka, twierdzą krytycy, zwłaszcza że FDA ustaliła już znacznie niższy standard 10 ppb nieorganicznego arsenu do wody butelkowanej.

Dochodzenie przeprowadzone przez Podkomisję ds. Polityki Gospodarczej i Konsumenckiej Izby, opublikowane w lutym br., wykazało, że poziomy metali ciężkich w żywności dla niemowląt znacznie przekraczają limity ustalone dla wody butelkowanej ustalone przez FDA i Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska. Składniki niektórych produktów żywnościowych dla niemowląt zawierały do 91 razy więcej nieorganicznego arsenu, do 177 razy więcej ołowiu, do 69 razy więcej kadmu i do pięciu razy więcej rtęci niż dopuszczalne są limity w wodzie butelkowanej, ale firmy nadal dopuszczały te produkty do sprzedaży. Podkomisja stwierdziła także, że to, czy żywność dla niemowląt była organiczna, czy nie, nie mało znaczenia - poziomy metali toksycznych były nadal za wysokie.

Źródło: https://www.fda.gov/food/metals-and-your-food/fda-statement-testing-and-analysis-arsenic-rice-and-rice-products

https://edition.cnn.com/2021/03/25/health/baby-food-toxic-metals-legislation-wellness/index.html

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności Dodatki i składniki Inspekcje Państwowe

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.