Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowelizacja przepisów dot. higieny żywności pochodzenia zwierzęcego

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe, Procesy i Technologie

Zmieniono załącznik III rozporządzenia nr 853/2004, który określa wymogi szczególne dotyczące higieny żywności pochodzenia zwierzęcego. Nowe przepisy dotyczą m.in. produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa dzikich ssaków parzystokopytnych utrzymywanych w warunkach fermowych, możliwości uboju niektórych domowych zwierząt jednokopytnych w gospodarstwie pochodzenia oraz możliwości zatwierdzenia rzeźni polowych.

20 sierpnia 2021 r. opublikowano rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1374 z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Celem uchwalenia niniejszego rozporządzenia było doprecyzowanie warunków w odniesieniu do higieny żywności pochodzenia zwierzęcego, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. 

Rozporządzenie 2021/1374 wprowadza szereg przepisów zmierzających do skonkretyzowania wymogów higieny w odniesieniu do konkretnych sytuacji oraz gatunków zwierząt. W ramach nowelizacji m.in.:

  • dodano przepisy dotyczące uboju w gospodarstwie pochodzenia bydła domowego innego niż bizony oraz świń i zwierząt gospodarskich jednokopytnych, innego niż ubój konieczny;
  • określono wzór dokumentu rejestracyjnego żywych małży, żywych szkarłupni, żywych osłonic i żywych ślimaków morskich;
  • zezwolono zamrażanie mięsa w przypadku sprzedaży detalicznej pod pewnymi warunkami, aby zapewnić bezpieczną dystrybucję darowizn żywności;
  • rozszerzono szczegółowe wymogi higieny w odniesieniu do produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa dzikich ssaków parzystokopytnych utrzymywanych w warunkach fermowych również na lamy;
  • ustanowiono szczegółowe przepisy dotyczące transportu do punktu gromadzenia oraz do do zakładu obróbki dziczyzny wnętrzności upolowanych zwierząt łownych;
  • uszczegółowiono przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do małż;
  • doprecyzowano niektóre wymogi w odniesieniu do produktów rybołówstwa takie jak np. wysokość temperatury przechowywania;
  • ustanowiono szczegółowe wymogi dotyczące przechowywania skwarek, które obecnie mogą być pakowane próżniowo. 

Rozporządzenie wchodzi w życie 9 września 2021 r.

Pełen tekst rozporządzenia 2021/1374 dostępny jest pod adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.297.01.0001.01.POL&toc=OJ%3AL%3A2021%3A297%3ATOC 

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Prawo żywnościowe Przemysł mięsny Przemysł rybny

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.