Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ocena bezpieczeństwa enzymu spożywczego pektynesterazy z genetycznie zmodyfikowanego szczepu Aspergillus oryzae AR-962

Kategoria: Składniki Żywności

Komisja Europejska zwraca się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności o przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa następującego enzymu spożywczego: esteraza pektynowa z genetycznie zmodyfikowanego Aspergillus oryzae (szczep AR-962) zgodnie z art. 29 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 4 oraz art. 17 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1332/2008 w sprawie enzymów spożywczych. Pektynesterazy katalizują deestryfikację pektyny, w wyniku czego powstaje kwas pektynowy i metanol. Oceniany enzym spożywczy przeznaczony jest do stosowania w pięciu procesach produkcji żywności:

  • przetwórstwie owoców i warzyw do produkcji soków,
  • przetwórstwie owoców i warzyw na produkty inne niż soki,
  • produkcji wina i octu winnego,
  • produkcji ekstraktów roślinnych jako preparatów aromatyzujących,
  • produkcja kawy.

W przetwórstwie owoców i warzyw funkcją pektynesterazy jest wspomaganie depolimeryzacji pektyny w różnych surowcach na różnych etapach procesu produkcyjnego. W przypadku produkcji soku enzym spożywczy można dodać podczas obierania i kruszenia; do zacieru z owoców/warzyw (ze skórką lub bez) i/lub do wyciśniętego soku przed klarowaniem i filtracją. W produkcji wina i octu winnego podczas rozdrabniania często dodaje się pektynesterazę razem z innymi enzymami hydrolitycznymi ściany komórkowej. Można go dodawać również podczas etapów maceracji i klarowania. Taka obróbka enzymatyczna ułatwia prasowanie i ułatwia ekstrakcję związków aromatycznych. Aby wyprodukować olejki eteryczne, składniki owocowe bogate w olej są traktowane pektynesterazą, aby wspomóc uwalnianie związków aromatycznych z surowca. W przetwórstwie kawy pektynoesteraza jest dodawana do zielonych owoców kawy podczas rozwłókniania i fermentacji w celu degradacji śluzu. Na podstawie dostarczonych danych dotyczących termostabilności pektynesteraza byłaby inaktywowana przez ciepło w większości procesów związanych z żywnością, ale może pozostać aktywna w winie i occie winnym oraz w sokach, w zależności od warunków pasteryzacji.

Zawartość ołowiu w trzech partiach wynosiła poniżej 5 mg/kg, co jest zgodne ze specyfikacją dla ołowiu określoną w ogólnych specyfikacjach dotyczących enzymów stosowanych w przetwórstwie żywności. Ponadto poziomy arsenu, kadmu i rtęci były poniżej granic wykrywalności zastosowanych metod. Enzym spożywczy spełnia kryteria mikrobiologiczne dla bakterii z grupy coli, Escherichia coli i Salmonelli , określone w ogólnych specyfikacjach dla enzymów stosowanych w przetwórstwie żywności. W żadnej z badanych partii nie wykryto aktywności przeciwdrobnoustrojowej.

Panel ustalił, że poziom, przy którym nie obserwuje się szkodliwych skutków (NOAEL) wynosi 1000 mg subst. organicznej/kg masy ciała dziennie, co stanowi najwyższą badaną dawkę. W zamierzonych warunkach stosowania nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych w wyniku narażenia z dietą, zwłaszcza u osób uczulonych na alergeny pyłkowe.

Na podstawie dostarczonych danych, usuwania całkowitej substancji organicznej podczas produkcji ekstraktów roślinnych jako preparatów aromatyzujących i usuwania śluzu z kawy oraz uzyskanego marginesu narażenia dla pozostałych trzech procesów produkcji żywności panel stwierdził, że enzym spożywczy pektynesteraza wytwarzany z genetycznie zmodyfikowanej Aspergillus oryzae szczep AR-962 nie budzi obaw dotyczących bezpieczeństwa w zamierzonych warunkach stosowania.

Źródło: EFSA

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności Dodatki i składniki

Autor: Joanna Markwas

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.