Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Opinia naukowa w sprawie oceny grupy aromatyzującej 415 (FGE.415)

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Niniejsza opinia naukowa dotyczy oceny bezpieczeństwa (E)-3-benzo[1,3]dioksol-5-yl-N,N-difenylo-2-propenamidu, który ma być stosowany jako nowa substancja aromatyzująca w żywności.

Stosowanie środków aromatyzujących w żywności reguluje rozporządzenie (WE) nr 1334/20081 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych. Wnioskodawca złożył wniosek o zezwolenie na stosowanie wyżej wymienionej substancji jako nowej substancji aromatycznej w 2019 roku. Aby Komisja mogła rozważyć włączenie tej substancji do unijnego wykazu środków aromatyzujących i materiałów źródłowych (załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008), EFSA powinien przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa tej substancji.

Substancja nie występuje naturalnie i jest chemicznie syntetyzowana. Jest przeznaczona do stosowania jako substancja aromatyzująca w pewnych kategoriach żywności, ale nie jest przeznaczona do stosowania w napojach. Według wnioskodawcy jest przeznaczona jako substancja aromatyzująca o właściwościach chłodzących, z dodaniem nut miętowych, palących, mrowiących, świeżych i owocowych.

Wniosek od EFSA

EFSA stwierdziła, że nie ma obaw co do bezpieczeństwa [FL-no: 16.135] stosowanego jako substancja aromatyzująca przy szacowanym poziomie narażenia z dietą. Panel stwierdził ponadto, że łączne narażenie na tą substancję wynikające z jej stosowania jako substancji aromatyzującej do żywności oraz z jej obecności w paście do zębów również nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Przewlekłe narażenie na substancję badaną określono jako 780 μg/osobę dziennie dla osoby dorosłej o wadze 60 kg i 480 μg/osobę dziennie dla 3-letnie dziecko ważące 15 kilogramów. Agencja określiła dawkę wyznaczającą (BMDL) wynoszącą 101 mg/kg mc na podstawie 90-dniowego badania toksyczności na szczurach.

Dokument źródłowy: EFSA

Wybierz obszar: Dodatki i składniki

Autor: Joanna Markwas

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.