Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Oznaczanie wartości odżywczej z przodu opakowania - uzupełnienie sprawozdania

Kategoria: Opakowania, Prawo Żywnościowe

Cel opracowania 

Jak wskazano w treści niniejszego dokumentu, jego celem jest:

„1. Zaktualizowanie poprzedniego przeglądu literatury o najnowsze dowody, opublikowane od dnia 31 maja 2018 r., dotyczące wpływu FOPNL [Front Of Pack Nutrition Labelling] na:

-świadomość konsumentów, akceptacja, zrozumienie, zakup żywności; dieta i zdrowie; przeformułowanie żywności i innowacje;

-zrozumienie i wpływ różnych systemów podawania wartości odżywczej na przodzie opakowania na grupy o niższym statusie społeczno-ekonomicznym;

2. Gromadzenie odpowiednich publikacji naukowych opublikowanych po 1990 r., ze szczególnym uwzględnieniem następujących aspektów:

• Wpływ systemów podawania na przodzie opakowania na zrozumienie przez konsumentów i wpływ na zachowania konsumentów w odniesieniu do:

-wpływ ilości referencyjnych wykorzystanych w systemie na przodzie opakowania (100 g/ml lub porcje/obserwacje);

-wpływ dobrowolnego i obowiązkowego wdrożenia;

-połączone występowanie różnych rodzajów FOPNL;

-połączenie wartości odżywczych na przodzie opakowania z oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi;

-produkty wysoko przetworzone a produkty jednoskładnikowe, a także produkty tradycyjne i produkty o chronionym oznaczeniu geograficznym.”.

Wnioski 

Na szczególną uwagę zasługują wnioski autorów sprawozdania, którzy uwagę zwracają na różnorodność preferencji konsumentów, na które wpływa szereg czynników. Ponadto, niejednokrotnie ten sam konsument będzie skłonny do podejmowania odmiennych decyzji w zależności od okoliczności w jakich dochodzi do zakupu przy uwzględnieniu takich czynników jak m.in. czy dokonuje zakupów dla siebie czy dla kogoś innego, jakim budżetem dysponuje w danej chwili, czy dokonuje zakupów w pośpiechu. Jednoznacznie podkreślono trudności związane z jednoznaczną oceną tego rodzaju znakowania, z uwagi na jego różne rodzaje w zależności od produktu, którego oznakowanie dotyczy: wyglądu etykiety, jej wielkości, charakterystyki danej żywności etc. 

Oprócz tego w raporcie wyróżniono kilka obszarów, istotnych z punktu widzenia znakowania na froncie opakowania, wśród których wymienić należy takie aspekty jak:

-uwaga - kluczem do skutecznego przekazania konsumentowi informacji na temat produktu jest zwrócenie jego uwagi na informacji zawartych na etykiecie. Może to mieć miejsce przy pomocy intensywnych kolorów, dużego kontrastu etc, przy czym należy pamiętać, iż mniej skomplikowana etykieta na ogół jest bardziej czytelna i zrozumiała dla konsumenta; 

-preferencje i akceptacja - konsumenci najczęściej pozytywnie oceniają oznakowanie tego typu, chociaż jest to w pewnym stopniu uzależnione od cech społeczno-demograficznych konsumentów. Badania wskazują, iż metoda znakowania wartości odżywczej na przodzie opakowania wydaje się być szczególnie preferowana przez konsumentów o niskich i średnich dochodach;

-zrozumienie - z uwagi na to, iż etykiety na froncie opakowań najczęściej są kolorowe i atrakcyjne wizualnie i wymagają mniejszego zaangażowania w procesie ich zrozumienia, przez co wydają się być bardziej atrakcyjne dla konsumentów;

-wpływ na zakupy - generalnie przyjmuje się, iż etykiety na froncie opakowań sprzyjają nabywaniu przez konsumentów zdrowszej żywności oraz działają na rzecz poprawy ogólnej zdrowotności wyborów;

-wpływ na różne grupy ludności - badania wskazują, że rozumienie etykiet dotyczących wartości odżywczej na przodzie opakowania jest bardziej ograniczone w grupach o niższym statusie społeczno-ekonomicznym

-wpływ wdrożenia różnych aspektów etykietowania na zrozumienie, preferencje konsumentów i wpływ na zachowanie konsumentów - obowiązkowe etykietowanie może być korzystne dla zrozumienia etykiet przez konsumentów, a także dla ich zaufania do etykiet. Ponadto konsumenci preferują obowiązkowe wdrożenie systemów podawania na przodzie opakowania, ponieważ niekiedy dobrowolne systemy etykietowania i oświadczenia mogą zakłócać prawidłowe interpretowanie treści etykiety przez konsumentów 

-wpływ na dietę i zdrowie - pomimo przeprowadzonych badań, nadal ciężko jest wyprowadzić jednoznacznie wnioski co do rzeczywistego wpływu tego systemu znakowania na dietę i skutki zdrowotne dla konsumentów;

-wpływ na przeformułowanie, innowacje i inne zachowania w łańcuchu dostaw - zastosowanie etykietowania na froncie opakowania skutkuje na ogół poprawą wartości odżywczej żywności i napojów, zwłaszcza w odniesieniu do określonych składników odżywczych, takich jak cukier i sód.

Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się pod adresem:

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130125 

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn