Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Pogorszenie rentowności branży mleczarskiej

Kategoria: Biznes

Koszty większe niż przychody

Według danych Pont-Info w I połowie 2018 r. przychody firm zajmujących się przetwórstwem mleka, zatrudniających co najmniej 10 osób, zwiększyły się w relacji rocznej o 1,3% do 16,7 mld zł. Koszty działalności zwiększyły się jednak w większym stopniu, o 3,3% (r/r) do 16,4 mld zł. W konsekwencji  większość wskaźników rentowności branży była niższa od notowanej w I poł. 2017 r.

Spadek rentowności

Zysk brutto wyniósł 252 mln zł wobec 575 mln zł w I połowie 2017 r., a zysk netto 202 mln zł, tj. o 300 mln zł mniej niż w I połowie ubiegłego roku. Tym samym przeciętna stopa zysku brutto spadła z 3,49% w I połowie 2017 r. do 1,51% w I połowie 2018 r., a na poziomie netto zmniejszyła się z 3,05% do 1,21%. Warto zauważyć, że ostatni raz niższą rentowność w I połowie roku zakłady mleczarskie odnotowały w 2008 r.

Niższe ceny produktów mleczarskich

Według danych MRiRW w I połowie 2018 r. większość średnich cen zbytu podstawowych produktów mleczarskich była niższa od notowanych w I połowie 2017 r. Sery edamski i gouda były o 11% tańsze. W I połowie 2018 r. średnie ceny odtłuszczonego mleka w proszku były o 29%, a pełnego o 10% niższe  od notowanych w I połowie 2017 r. Jedynie ceny masła i śmietany były wyraźnie wyższe w relacji rocznej – odpowiednio o 10 i 12%. Jogurty naturalne podrożały średnio o 5%.

Wyższe ceny skupu

W rezultacie ceny skupu mleka powinny być niższe w relacji rocznej. Tymczasem, według danych GUS, w I połowie br. średnia cena skupu mleka w Polsce wyniosła 133,45 zł/100 litrów i była o 1,2% wyższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Można zatem przypuszczać, że mleczarnie, w obawie przed utratą dostawców surowca, w I połowie br. większą część swoich zysków przeznaczały dla swoich spółdzielców w postaci wyższych cen płaconych za mleko. Skup mleka w I połowie roku zwiększył się o 2,9% (r/r) do 5,9 mld l.

Rok 2018 gorszy niż 2017?

Utrzymująca się konkurencja sprawia, że trzeci rok z rzędu spadła liczba zakładów, które złożyły sprawozdania finansowe. W I połowie 2018 r. było to 161 podmiotów – o 4 mniej niż przed rokiem i o 15 mniej niż trzy lata temu. Zatem w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo przychody zwiększyły się o 3,8% a koszty wzrosły o 5,9%. Nieznacznie, bo o 2,5% do 508 mln zł, obniżyła się wartość nakładów inwestycyjnych branży mleczarskiej. Trzeba jednak zaznaczyć, że w stosunku do średniej z I półrocza z lat 2014-2017 była ona o 35% wyższa. Wartość inwestycji w I połowie 2018 r. o 57% przekraczała wartość amortyzacji w tym okresie. Biorąc pod uwagę, że ceny skupu mleka w Polsce w II połowie br. utrzymują się na podobnym poziomie jak przed rokiem, a poziom cen głównych produktów mleczarskich jest niższy, należy się spodziewać, że wyniki finansowe branży mleczarskiej w całym 2018 r. mogą być gorsze niż w 2017 r.

Wybierz obszar: Przemysł mleczarski

Autor: BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas

Paweł Wyrzykowski
Ekspert rynków rolnych
Rynek mleka

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.