Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Postanowienie WSA w Białymstoku - nakaz zaprzestania wprowadzania do obrotu suplementu diety

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w przedmiocie nakazu zaprzestania wprowadzania do obrotu suplementu diety odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Brak uprawdopodobnienia znaczącej szkody

Sąd ten stwierdził w postanowieniu m.in., że skarżąca w takiej sytuacji musi uprawdopodobnić istnienie okoliczności przemawiającej za wstrzymaniem wykonania – znaczącej szkody. WSA stwierdził, że wnoszący skargę nie wykazał istnienia tej przesłanki. Złożony wniosek przede wszystkim nie zawierał informacji, ani co do terminu ważności produktu objętego zakazem wprowadzania do obrotu, ani też co do wysokości owej potencjalnej szkody o charakterze materialnym (pieniężnym), którą spowodować miałby upływ terminu jego ważności (nie wskazuje też ilości produktu objętego zakazem).

Brak opisu sytuacji finansowej oraz rynkowej

WSA wskazał także, że skarżąca nie przedstawiła swojej sytuacji finansowej oraz rynkowej, wobec czego brak było także możliwości dokonania oceny czy zaistnienie owej szkody spowodowałoby jakiekolwiek skutki dla prowadzonej przez nią działalności. Ponadto lakoniczna i nieskonkretyzowana treść wniosku uniemożliwia w ogóle dokonanie oceny, czy byłaby to szkoda znaczna - jak wymaga tego brzmienie art. 61 § 3 p.p.s.a. Sama skarżąca zaś w żaden sposób nie wykazała, aby miałaby to być szkoda o takim charakterze.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.