Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wyrok WSA w Warszawie w sprawie oznakowania wyrobu spirytusowego

Kategoria: Prawo Żywnościowe

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20 listopada 2017 r. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w przedmiocie nakazu prawidłowego oznakowania napoju spirytusowego (sygn. akt VI SA/WA 1701/17), Sąd ten zwrócił uwagę, że w nazwie napoju spirytusowego, będącego wódką smakową, człon "smakowa" może być zastąpiony przez nazwę dominującego smaku.

Uzasadnienie

Według oceny Sądu, organy orzekające w sprawie dopuściły się naruszenia przepisów postępowania tj. art. 7, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a. poprzez niepełną, niewłaściwą i dowolną ocenę materiału dowodowego w sprawie, co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, poprzez uznanie, że zakwestionowana partia napoju spirytusowego powinna być poddana zabiegowi prawidłowego oznakowania.

W ocenie organu znakowaniu produktu kategorią „wódka” nie powinno towarzyszyć dodatkowe oznaczenie kategorii w innej części etykiety, gdyż może to prowadzić do wprowadzenia w błąd nabywcę tego towaru. Zaś, według oceny Sądu producent napoju alkoholowego wbrew twierdzeniom organu, zachował konsekwencję w podaniu kategorii napoju spirytusowego. Zgodnie bowiem z treścią załącznika nr II pkt 31 lit. d) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w nazwie "napoju spirytusowego będącego wódką smakową człon "smakowa" może być zastąpiony przez nazwę dominującego smaku”.

Sąd ten wskazał także, iż w przypadku napoju spirytusowego, którego dotyczą zakwestionowane decyzje komponent smakowy wódki został oznaczony jako przedstawienie graficzne rośliny o silnie ulistnionej łodydze, zaś na etykiecie napoju umieszczono nazwę odnoszącą się do tej rośliny a poniżej "wódka". Wobec czego, w ocenie sądu nie ulega wątpliwości, że oba te określenia stanowią kompozycyjną całość i nabywca towaru potraktuje ten napój alkoholowy jako wódkę smakową co zostało dodatkowo powtórzone w bocznej części etykiety. W tej sytuacji nie doszło do naruszenia art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, jak również art. 7 ust. 1 pkt a) rozporządzenia nr 1169/2011, albowiem informacje umieszczone na etykiecie zakwestionowanego napoju alkoholowego nie były mylące dla nabywcy tego towaru.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.