Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Problemy importerów w stosowaniu oświadczenia prywatnego z rozporządzenia delegowanego Komisji 2019/625

Kategoria: Biznes, Prawo Żywnościowe

21 kwietnia obecnego roku wszedł w życie obowiązek stosowania przez importerów produktów złożonych tzw. poświadczenia prywatnego. Pomimo, że od tego momentu upłynęło już kilka tygodni, to wciąż wielu importerów takich produktów do UE ma problem ze stosowaniem tego dokumentu. Zatem gdzie leży problem i gdzie szukać rozwiązań?

  • Wprowadzenie w art. 14 rozporządzenia delegowanego Komisji 2019/625 obowiązku stosowania tzw. poświadczenia prywatnego dla przesyłek produktów złożonych (czyli zawierających jednocześnie składniki pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego), które pochodzą spoza UE, ma związek z ogólnounijnym wzmocnieniem kontroli i identyfikowalności przywożonych produktów pochodzenia zwierzęcego. 
  • Poświadczenie prywatne jest dokumentem, w którym importer produktu poświadcza określone informacje o przywożonej przesyłce. Należą do nich m.in. informacje dotyczące nadawcy i odbiorcy przywożonych towarów, wykaz składników pochodzenia roślinnego i przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego wchodzących w skład produktu czy numer zatwierdzenia zakładu wytwarzającego te składniki. 
  • Dokument ten dotyczy jedynie niektórych wyrobów złożonych, które są szczegółowo opisane w rozporządzeniu (jednym z używanych kryteriów jest kod CN produktu). W pierwszej kolejności konieczne jest zatem ustalenie, czy dany produkt podlega pod obowiązek wystawienia tego poświadczenia (co nie jest w cale takie oczywiste, gdyż w niektórych przypadkach po przeprowadzeniu analizy prawnej okazuje się, że wymagane przez inspekcje kontrole poświadczenie prywatne nie jest obowiązkowe).
  • W dalszej kolejności należy się zastanowić, w którym momencie poświadczenie musi zostać załączone do przesyłki.  Co do zasady powinno to się zdarzyć już w momencie przeprowadzania granicznej kontroli weterynaryjnej. Jednak w określonych przypadkach m.in. produktów stwarzających niskie ryzyko lub niestwarzających szczególnego ryzyka - określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/630 z dnia 16 lutego 2021 r. - możliwe jest załączenie poświadczenia po przekroczeniu granicy w momencie odprawy celnej towaru.
  • Problematyczna może się okazać również weryfikacja, czy dany produkt spełnia wszystkie wymogi wskazane w poświadczeniu. Zaliczają się do m.in. wymóg, aby państwo producenta (lub region) produkujące produkt złożony figurowało w odpowiednim unijnym wykazie; wymóg potwierdzenia, że zakład produkujący produkty złożone spełnia normy higieny uznawane za równoważne z normami wymaganymi na podstawie rozporządzenia nr 852/2004; czy wymóg wskazania opisów wszelkich procesów i temperatur zastosowanych dla produktu. Dlatego też prawidłowe wypełnienie poświadczenia bywa czasochłonne i problematyczne.

 

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Prawo żywnościowe

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.