Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zmiany w kompetencjach organów rejestrowych podmiotów w branży spożywczej

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Prowadzone są obecnie prace legislacyjne nad zmianami organów kompetentnych do prowadzenia rejestrów określonej działalności na rynku spożywczym. Co się ma wkrótce zmienić?

W polskim systemie rejestrów gospodarczych istnieje bardzo wiele rejestrów dotyczących poszczególnych działalności na rynku spożywczym. Ogółem jest ich kilkadziesiąt i są one prowadzone przez bardzo różne organy. Do najbardziej powszechnych należy rejestr zakładów nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną czy rejestr zgłoszeń działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, który jest prowadzony przez IJHARS. Poza nimi są jednak rejestry dotyczące określonych branż. Obecnie planowane są duże zmiany w kierunku uproszenia systemu organów rejestrowych.

Największe zmiany dotyczą kompetencji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Zgodnie opublikowanym w grudniu 2020 r. projektem zmiany ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ma być utworzony „centralny rejestru podmiotów działających na rynku artykułów rolno-spożywczych”. Rejestr ten ma być prowadzony przez Głównego Inspektora IJHARS w formie elektronicznej i ma scalać m.in. rejestr działalności IJHARS, rejestr producentów ekologicznych, rejestr producentów wina oraz „innych podmiotów kontrolowanych lub nadzorowanych przez organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności w ramach obrotu detalicznego lub rolniczego handlu detalicznego”.

Niezależne od powyższego prowadzone są prace legislacyjne dotyczące sektora wyrobów winiarskich. Dotychczas organem kompetentnym w zakresie rejestru „Rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich” był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z przyjętym przez rząd 8 czerwca 2021 r. projektem nowej ustawy o wyrobach winiarskich organem prowadzącym rejestr ma być Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). 

Analogiczna zmiana ma być przyjęta w przypadku „Rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego” oraz „Rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych”. Tutaj również – zgodnie z procedowanym projektem nowelizacji ustawy o wyrobie napojów spirytusowych – kompetencje do prowadzenia rejestrów ma być KOWR.

Planowane zmiany mają prowadzić do uproszenia systemu organów rejestrowych i ułatwić życie przedsiębiorcom. Czy tak się okaże w praktyce, musimy poczekać do uchwalenia nowelizacji ustaw przez Sejm, co może nastąpić już w tym roku.

 

Wybierz obszar: Inspekcje Państwowe Prawo żywnościowe

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn