Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Projekt budowy Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej I Bezpiecznej Żywności – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Kategoria: Biznes i Wydarzenia

Ponad 40 mln zł otrzyma Uniwersytet Rolniczy z regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na budowę centrum innowacji oraz badań prozdrowotnej i bezpiecznej żywności.

Uroczyste podpisanie umowy przez JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego – prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady oraz Marszałka Województwa Małopolskiego – Witolda Kozłowskiego nastąpiło podczas Inauguracji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, która odbyła się 7 października o godzinie 11.00 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego  w Krakowie (al. 29 Listopada 46). „Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” (CIoBPiBŻ ) ma powstać na działce przy ulicy Balickiej, sąsiadującej z Wydziałami: Technologii Żywności i Inżynierii Produkcji i Energetyki. Rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowano na 6 stycznia 2020 r., a zakończenie planowane jest na 31 października 2022 r.

12 września 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę, na mocy której projekt pn.: „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” został wybrany do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki w kwocie ponad 40 mln zł. Całkowite koszty projektu wynoszą 65,4 mln zł.

Zakres projektu obejmuje budowę i kompleksowe wyposażenie budynku o łącznej pow. Użytkowej 3100 m2 na potrzeby Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności - jednostki naukowo-badawczej Uniwersytetu Rolniczego, nakierowanej na współpracę z przemysłem rolno-spożywczym i komercjalizację wyników innowacyjnych badań.

W ramach jednostki wydzielone zostaną dwa obszary działalności naukowej – gospodarczy – nakierowany na współpracę z przemysłem rolno-spożywczym i komercjalizację wyników innowacyjnych badań oraz niegospodarczy – zajmujący się badaniami własnymi.

Główne obszary działalności badawczo-rozwojowej Centrum:

 • nowe innowacyjne technologie produkcji i przetwórstwa żywności, które umożliwiają poprawę wartości odżywczej żywności, eliminację składników szkodliwych/toksycznych i alergenów
 • nowe systemy pakowania, magazynowania i badania jakości żywności
 • żywność ekologiczna i regionalna
 • produkty projektowane o określonych cechach żywieniowych i zdrowotnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb konsumenta (żywność funkcjonalna oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego)
 • przetwarzanie odpadów pochodzących z przemysłu spożywczego.

W ramach Centrum będą działać następujące jednostki:

 1. w części gospodarczej znajdą się następujące zespoły laboratoryjne:
 • Linia piekarsko-ciastkarska wraz z magazynem i młynem
 • Minibrowar ze śrutownią, magazynem i leżakownią piw
 • Linia mięsa wraz z magazynem oraz linia ryb
 • Pracownia sensoryczna z przygotowalnią
 • Laboratorium mikrobiologiczne
 • Laboratorium analityczne
 • Laboratorium technologii przetwarzania odpadów
 • Pomieszczenia urządzeń modułowych
 • Pracownia HPLC MS-MS.
 1. w części niegospodarczej znajdą się następujące zespoły laboratoryjne tj.:
 • Bioreaktory
 • Linia do produkcji soków, napojów i win z leżakownią win i magazynem
 • Linia mleka z magazynem
 • Pracownia gastronomiczna
 • Pracownia nutrigenomiki
 • Pracownia proteomiki
 • Pracownia histologiczna
 • Pracownia komórek pierwotnych
 • Pracownia wysokospecjalistycznych technik analitycznych (Analizator zapachów),
 • Laboratorium fizycznych modyfikacji
 • Laboratorium suszarnicze i odzyskania substancji prozdrowotnych
 • Laboratorium ekstruzji i tłoczenia
 • Laboratorium sortowania, konfekcjonowania, pakowania i znakowania surowców i produktów
 • Laboratorium przechowalnicze
 • Laboratorium automatyzacji procesów technologicznych.

Oprócz linii pilotażowych wyposażenie laboratoriów w Centrum mają stanowić nowoczesne urządzenia analityczne pozwalające na dokładną, obiektywną i szybką analizę składu i właściwości produktów.

Oferta badawcza Centrum skierowana będzie do podmiotów działających w sektorze rolno-spożywczym, a zwłaszcza producentów i przetwórców:

Żywności ogólnego przeznaczenia żywieniowego (piekarnie, mleczarnie, zakłady przetwórstwa mięsnego, owocowo-warzywnego, dodatków do żywności, browary przemysłowe, regionalne i rzemieślnicze, wytwórnie wyrobów bezglutenowych, zakłady utylizacji i zagospodarowania odpadów, gospodarstwa ogrodnicze, firmy produkujące surowce i produkty żywnościowe z opcją przechowywania, zakłady produkcji wyrobów ekstrudowanych, zakłady zielarskie, produkcji soków i koncentratów spożywczych, wszystkie inne zakłady, w których w procesie technologicznym występuje czynność pakowania i automatycznego sterowania i in.);

 • Żywności funkcjonalnej;
 • Żywności prozdrowotnej, przeznaczenia medycznego, dietetycznej;
 • Suplementów diety;
 • Żywności tzw. wygodnej;
 • Żywności minimalnie przetworzonej, ekologicznej, tradycyjnej, regionalnej

oraz:

 • Producentów opakowań i systemów pakowania
 • Przedsiębiorców z branży gospodarki odpadami, zajmujący się procesami odzysku i recyklingu.

Autor: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn