Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Reformulacja składu produktu spożywczego - konferencje i warsztaty IŻŻ

Kategoria: Składniki Żywności

Konferencja Szkoleniowa IŻŻ w dniu 15.11.2018

Pomimo realizacji wielu programów zdrowotnych otyłość i nadwaga są nadal istotnymi problemami zdrowia publicznego. Jednym z działań realizowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 jest zachęcanie producentów żywności do zmiany składu produktów spożywczych – obniżenia zawartości soli, cukru i tłuszczu. Spożycie zbyt dużych ilości tych składników zwiększa ryzyko chorób dietozależnych, w tym otyłości oraz chorób układu krążenia.

Mniej cukru, soli i tłuszczu

Zadaniem Grupy Wysokiego Szczebla ds. Żywienia i Aktywności Fizycznej (High Level Group on Nutrition and Physical Activity – HLG) Komisji Europejskiej jest opracowanie wytycznych dotyczących obniżania zawartości tłuszczu, soli i cukru w produktach spożywczych. Jeden z wykładów, prezentowanych podczas konferencji, poświęcony jest najistotniejszym zagadnieniom dotyczącym reformulacji produktów spożywczych oraz podejmowanym w Polsce działaniom w tym zakresie. Wdrożenie wytycznych HLG przez kraje członkowskie UE ma prowadzić do obniżenia spożycia soli, cukru i tłuszczu, a w efekcie zmniejszenia występowania otyłości i nadwagi oraz poprawy ogólnego stanu zdrowia społeczeństwa.

  • Kraje Wspólnoty są zobowiązane m.in. do zmniejszenia zawartości soli w produktach spożywczych (ograniczenie spożycia soli do zalecanej przez WHO ilości – poniżej 5 g NaCl/osobę/dzień).
  • Kolejny cel to zmniejszenie zawartości tłuszczu i cukru w produktach spożywczych o co najmniej 10% (w odniesieniu do ich zawartości w 2015 r.) do 2020 r.

Narzędziem mającym wpływ na reformulację produktów spożywczych mogą być regulacje podatkowe i prawne.

Współpraca z przemysłem

Warunkiem sukcesu w zrealizowaniu celów określonych przez HLG w zakresie zmiany składu produktów spożywczych jest współpraca z przemysłem. 5 grudnia 2017 r. w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie zostało zawarte porozumienie dotyczące reformulacji receptur produktów przez przedstawicieli organizacji reprezentujących różne branże związane z przemysłem spożywczym, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz IŻŻ. HLG zobowiązuje ponadto państwa członkowskie do wprowadzenia w każdym kraju niezależnego monitoringu pozwalającego na śledzenie trendów w zakresie postępów dokonywanych przez przedsiębiorstwa spożywcze we wprowadzaniu w życie modyfikacji receptur.

Cykl szkoleń IŻŻ

20 września br. w siedzibie IŻŻ w Warszawie rozpoczął się bezpłatny ogólnopolski cykl konferencji i warsztatów realizowanyw ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania i wynikających z nich korzyści zdrowotnych i gospodarczych. Spotkania odbywające się 15 listopada oraz 5 grudnia br. są skierowane do przedstawicieli przedsiębiorstw sektora FMCG, zwłaszcza tych mających istotny udział w zaopatrzeniu sklepików szkolnych w artykuły spożywcze.

Uczestnictwo w konferencji i w warsztatach oraz materiały są bezpłatne.

Zgłoszenie udziału w konferencji i warsztatach odbywających się 15.11.2018 dokonać można poprzez formularz:

FORMULARZ REJESTRACYJNY - BRANŻA FMCG

 

Źródło:

- materiały prasowe Instytutu Żywności i Żywienia

Autor: Instytut Żywności i Żywienia

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.