Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zaopatrzenie sklepików szkolnych a aktualne przepisy prawne – co należy wiedzieć?

Kategoria: Biznes, Prawo Żywnościowe

W dniu 15 listopada br. Instytut Żywności i Żywienia zaprasza na kolejne spotkanie, organizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia, skierowane do przedstawicieli przedsiębiorstw sektora FMCG mających istotny udział w zaopatrzeniu sklepików szkolnych w artykuły spożywcze. Celem spotkania jest przedstawienie reprezentantom tego sektora aktualnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących żywienia zbiorowego w szkołach, w oparciu o wymagania wynikające ze znowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2016 r. Omówione zostaną również korzyści zdrowotne wynikające z podejmowania działań reformulacyjnych na rzecz redukcji soli, cukru, nasyconych kwasów tłuszczowych i kwasów tłuszczowych typu trans, przy jednoczesnym podwyższeniu wartości odżywczej produktów, zwłaszcza w grupie środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.

Uczestnictwo w konferencji i w warsztatach oraz materiały są bezpłatne.

Zgłoszenie udziału w konferencji i warsztatach odbywających się 15.11.2018 dokonać można poprzez formularz: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4E2K7BSoBSP2-IHG2zGXSk8fZOzsIaEnRQdrOJvSJMFvBQQ/viewform?usp=pp_url

Sklepiki szkolne, a nowe przepisy

W celu poprawy żywienia dzieci i młodzieży, a także ograniczenia spożycia żywności, do której dodawane są cukry, żywności o wysokiej zawartości tłuszczu, soli/sodu, we wrześniu 2016 r. weszło w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154). Rozporządzenie określa maksymalne ilości tłuszczu, cukru i soli dla wybranych grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Celem nowelizacji jest ograniczenie dostępu dzieciom w wieku szkolnym do środków spożywczych o wysokiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych, soli i cukru, które spożywane w nadmiarze mogą być przyczyną przewlekłych chorób dietozależnych. Co więcej, środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty muszą spełniać odpowiednie wymagania dla danej grupy wiekowej dzieci i młodzieży wynikające z aktualnych norm żywienia dla populacji Polski, opracowanych przez
Instytut Żywności i Żywienia.

„To, co dziecko spożywa w czasie pobytu w przedszkolu i w szkole ma zasadnicze znaczenie dla jego zdrowia obecnie i w przyszłości. Dlatego konieczne jest zapewnienie odpowiedniej jakości posiłków wydawanych w tych placówkach oraz właściwego asortymentu produktów dostępnych w sklepikach szkolnych..”

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz,
Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia

Współpraca na rzecz reformulacji produktów żywnościowych w Polsce

Jednym z obszarów działań uwzględnionych w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 jest „zachęcanie producentów żywności do zmiany składu produktów spożywczych”. 5 grudnia 2017 r. w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie zostało zawarte porozumienie dotyczące reformulacji receptur produktów przez przedstawicieli organizacji reprezentujących branże związane z przetwórstwem żywności, handlem i dystrybucją, HoReCą oraz IŻŻ. Wszystkie podmioty, które przystąpiły do inicjatywy IŻŻ, zadeklarowały podjęcie współpracy „w zakresie optymalizacji wartości energetycznej lub/i składu produktów spożywczych." Celem wspomnianej inicjatywy jest poprawa jakości żywności, zgodnie z aktualnymi zaleceniami żywieniowymi, uwzględniając potrzeby i nawyki żywieniowe polskich konsumentów. Projekt ma charakter otwarty, co oznacza, że do prac wciąż mogą przystąpić nowe organizacje.

Na poziomie Unii Europejskiej prace na rzecz poprawy składu produktów spożywczych są realizowane w ramach działań Grupy Wysokiego Szczebla ds. Żywienia i Aktywności Fizycznej (High Level Group on Nutrition and Physical Activity) Komisji Europejskiej. Jednym z zadań wspomnianej Grupy jest opracowywanie wytycznych dotyczących obniżania zawartości tłuszczu, soli i cukrów, w tym cukrów dodanych w produktach spożywczych, celem obniżenia ich spożycia, a w długofalowej perspektywie – zmniejszenie występowania nadwagi i otyłości oraz poprawa ogólnego stanu zdrowia społeczeństwa. Aktualne wytyczne HLG dotyczące reformulacji zobowiązują kraje członkowskie UE do zmniejszenia zawartości soli w produktach spożywczych, w celu osiągnięcia spożycia soli na poziomie zalecanym przez WHO (poniżej 5g NaCl/osobę/dzień) oraz zmniejszenie zawartości tłuszczu i cukru w produktach spożywczych o co najmniej 10% do roku 2020.

Zaopatrzanie sklepików szkolnych – od czego zacząć?

W programie spotkań, które odbędą się w dniu 15 listopada, uwzględniono część wykładową, podczas której omówione zostaną aktualnie obowiązujące zasady żywienia dzieci w wieku szkolnym zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi w Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, a na ich podstawie przedstawione zostaną najczęściej popełniane błędy żywieniowe oraz ich konsekwencje zdrowotne.

Podczas konferencji, Eksperci IŻŻ przedstawią rekomendacje dotyczące reformulacji produktów żywnościowych w celu poprawy ich wartości odżywczej, m.in. poprzez: obniżenie zawartości tłuszczu, eliminację nasyconych kwasów tłuszczowych i tłuszczów trans, redukcję zawartości soli i cukru, na rzecz podwyższenia zawartości składników zwiększających wartość odżywczą produktu, takich jak błonnik czy pełne ziarna.

Program wydarzenia obejmuje również część poświęconą omówieniu wymagań dotyczących żywienia w placówkach szkolnych w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne.

W części warsztatowej uczestnicy dowiedzą się jak interpretować i realizować w praktyce zapisy obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r., a także poznają zasady czytania etykiet środków spożywczych.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła
Powsińska 61/63 | 02-903 Warszawa

izz@izz.waw.pl www.izz.waw.pl

Tel:  22 55 09 771
Fax: 22 842 11 03

Autor: Instytut Żywności i Żywienia

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.