Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Rozwój rynku poli- i oligosacharydów

Kategoria: Biznes i Wydarzenia

Coraz większy popyt

Analiza „Polysaccharides and Oligosaccharides Market” przeprowadzona przez agencję Fact.MR prezentuje prognozy zmian na rynku poli- i oligosacharydów w okresie 2017-2026 r. Autorzy raportu przewidują znaczny wzrost wartości tego sektora branży spożywczej, który wynikać będzie z coraz większego popytu ze strony producentów wyrobów piekarniczych, produktów mlecznych, napojów funkcjonalnych, mieszanek mlekozastępczych dla niemowląt oraz pasz dla zwierząt hodowlanych. 

Trendy prozdrowotne

Coraz większa świadomość zdrowotna konsumentów prowadzi do znaczących zmian w nawykach żywieniowych społeczeństwa i coraz większego zapotrzebowania na produkty prozdrowotne o wysokiej wartości odżywczej. Tendencja ta prawdopodobnie sprzyjać będzie wzrostowi rynku poli- i oligosacharydów. Raport Fact.MR zwraca również uwagę na znaczenie dużych inwestycji w branży spożywczej oraz korzystne inicjatywy rządów, które także mogą przyczyniać się do rozwoju sektora wielocukrów.

Rekordowy wzrost wartości

Rynek poli- i oligosacharydyów w rejonie Azji i Pacyfiku osiągnął w 2018 r. wartość ponad 5,7 miliarda dolarów (21,9 miliarda złotych). Znaczny popyt na te substancje odnotowano też w Europie i Ameryce Północnej. W porównaniu do oligosacharydów, polisacharydy prawdopodobnie nadal stanowić będą większość sektora w ujęciu wartościowym. W 2018 r. segment ten przekroczył 6,4 miliarda dolarów (24,6 miliarda złotych), a w 2019 r. przewidywany jest jego rekordowy roczny wzrost o 4,6%.

Bakterie czy rośliny?

Wiodącym źródłem wielocukrów dla przemysłu pozostaną bakterie – wzrost w tej kategorii szacowany jest na 5,1% w 2019 r. w stosunku do roku poprzedniego. Atrakcyjną alternatywą stają się surowce roślinne, które plasują się na drugim miejscu w tym obszarze rynku. Biorąc pod uwagę zastosowanie poli- i oligosacharydów, największe dochody generować będą produkty mleczne z ich udziałem, co wynika z zapotrzebowania na innowacyjne, a jednocześnie zdrowe składniki w tej gałęzi branży żywnościowej. Wykorzystanie wielocukrów w produkcji pasz również rośnie, jako że substancje te w korzystny sposób wpływają na przewód pokarmowy zwierząt. Prognozy wskazują, że dla producentów poli- i oligosacharydów pasze staną się w przyszłości najbardziej lukratywnym sektorem docelowym.

Potencjalne zagrożenia

Potencjalne zagrożenia dla rozwoju rynku stanowią natomiast braki w wiedzy na temat biosyntezy wielocukrów oraz procesów ich ekstrakcji, a także wysoki koszt syntezy chemicznej tych związków. Problematyczna może okazać się również rosnąca konkurencja ze strony substytutów o podobnych właściwościach funkcjonalnych, które mogą ograniczyć ekspansję sektora poli- i oligosacharydów, przede wszystkim w kategorii preparatów mlekozastępczych dla niemowląt.

Źródła:

Autor: Wojciech Grodzicki

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn