Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Rynek mięsa – rozporządzenie w sprawie kontroli jakości tusz wieprzowych i wołowych

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Na podstawie art. 17 ust. 2b pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno—spożywczych dnia 8 czerwca 2018 r. wydano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu kontroli jakości handlowej tusz wieprzowych oraz wołowych.

Treść aktu

Rozporządzenie określa częstotliwość kontroli na miejscu w rzeźniach, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. c ppkt (i) i (ii) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/1184 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz i żywych zwierząt oraz wielkość uboju. Zgodnie z § 1 tego aktu kontroli, o której mowa powyżej dokonuje się co najmniej dwa razy w ciągu trzech miesięcy. Rozporządzenie określa także ilość sztuk poddawanych kontroli.

Wejście w życie

Rozporządzenie weszło w życie 11 lipca 2018 r.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.