Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Skarga do RPO UE w związku z niepowodzeniem wprowadzonego przez KE zakazu chowu klatkowego

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Ponad 30 organizacji zajmujących się ochroną zwierząt złożyło oficjalną skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z niewywiązaniem się przez Komisję Europejską ze swoich zobowiązań w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej, w ramach której 1,4 mln obywateli zwróciło się o zakaz hodowli zwierząt w klatkach.

W czerwcu 2021 r. w odpowiedzi na inicjatywę obywatelską „End the Cage Age” Komisja Europejska obiecała, że do końca 2023 r. przedstawi wniosek ustawodawczy mający na celu stopniowe wycofywanie i ostatecznie zakazanie stosowania klatek w chowie niektórych gatunków zwierząt.

Niestety program prac Komisji na pozostałą część kadencji nie przewiduje prac nad rozporządzeniem w sprawie chowu zwierząt. Oznacza to, że rozporządzenie zostanie pozostawione kolejnej Komisji, co powoduje niepewność co do daty publikacji obiecanego rozporządzenia.

Skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich UE

Organizacje zajmujące się ochroną zwierząt w swojej skardze do Rzecznika Praw Obywatelskich UE zarzuciły, że Komisja Europejska nie działała zgodnie z przepisami regulującymi europejskie inicjatywy obywatelskie po tym jak wzbudziła „uzasadnione oczekiwania” wśród obywateli Europy.

Przed wycofaniem się ze złożonej obietnicy KE wielokrotnie potwierdzała, że pracuje nad harmonogramem do roku 2023, przy czym Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności wielokrotnie wspominała tę datę w odpowiedziach KE na pytania parlamentarne na forum UE Platforma ds. dobrostanu zwierząt oraz w różnych komunikatach na temat strategii „od pola do stołu”.

Przed złożeniem oficjalnej skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich UE organizacje zajmujące się ochroną zwierząt formalnie zwróciły się do Komisji Europejskiej o przedstawienie określonego harmonogramu publikacji wniosków legislacyjnych w bieżącej kadencji, aby wypełnić swoje zobowiązania wobec europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Organizacje te twierdzą, że KE nie udzieliła wyczerpującej odpowiedzi na tę prośbę.

Źródło: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3298

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.