Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności 2020

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Pierwszy w historii Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2018 r., był obchodzony 7 czerwca 2019 r. W tym roku obchodzony jest pod hasłem „Food Safety, Everyone’s Business”.

Co to jest bezpieczeństwo żywności?

Bezpieczeństwo żywności to brak - lub bezpieczny, akceptowalny poziom - zagrożeń obecnych w żywności, które mogą zaszkodzić zdrowiu konsumentów. Zagrożenia przenoszone przez żywność mogą mieć charakter: mikrobiologiczny, chemiczny lub fizyczny i często są niewidoczne dla zwykłego oka: bakterie, wirusy lub pozostałości pestycydów to niektóre przykłady.

Bezpieczeństwo żywności odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu, że żywność będzie bezpieczna na każdym etapie łańcucha żywnościowego - od produkcji po zbiory, przetwarzanie, przechowywanie, dystrybucję, aż do przygotowania i konsumpcji.

Szacuje się, że przy 600 mln przypadków chorób przenoszonych przez żywność stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i gospodarki, nieproporcjonalnie dotykając osoby wrażliwe i zmarginalizowane, zwłaszcza kobiety i dzieci, ludność dotkniętą konfliktem i migrantów. Szacuje się, że 3 mln ludzi na całym świecie - w krajach rozwiniętych i rozwijających się - umiera co roku z powodu chorób przenoszonych przez żywność i wodę. Jedzenie jest punktem wyjścia dla naszej energii, naszego zdrowia i naszego dobrego samopoczucia. Często przyjmujemy za pewnik, że jest ona bezpieczna, ale w coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w którym łańcuchy żywnościowe wydłużają się, standardy i przepisy są coraz ważniejsze dla zapewnienia nam bezpieczeństwa.

„Food Safety, Everyone’s Business”

W związku z tegorocznym Światowym Dniem Bezpieczeństwa Żywności, który obchodzony jest 7 czerwca trwa kampania pod hasłem „Food Safety, Everyone’s Business”. Kampania zorientowana jest na działania promujące globalną świadomość bezpieczeństwa żywności i wzywa kraje i decydentów, sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie, organizacje ONZ i ogół społeczeństwa do podjęcia działań.

Sposób, w jaki żywność jest produkowana, przechowywana, przetwarzana i prygotowywana do spożycia wpływa na bezpieczeństwo jedzenia, które konsumujemy. Zgodność ze światowymi standardami żywności, ustanowienie skutecznych systemów kontroli żywności, w tym przygotowanie na wypadek sytuacji kryzysowych i reagowanie na nie, zapewnienie dostępu do czystej wody, stosowanie dobrych praktyk rolniczych (lądowych, wodnych, hodowlanych, ogrodniczych), wzmocnienie stosowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności przez podmioty działające na rynku spożywczym oraz budowanie zdolności konsumentów do dokonywania wyborów dotyczących zdrowej żywności, to niektóre sposoby działania rządów, organizacji międzynarodowych, świata nauki, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Bezpieczeństwo żywności jest wspólną odpowiedzialnością rządów, producentów i konsumentów. Każdy ma do odegrania rolę „od pola do stołu”, aby zapewnić, że spożywane przez nas jedzenie jest bezpieczne i nie spowoduje szkód dla naszego zdrowia. W ramach Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności WHO dokłada starań, aby włączyć bezpieczeństwo żywności do głównego nurtu polityki publicznej i zmniejszyć obciążenie chorobami przenoszonymi przez żywność na całym świecie.

Bezpieczeństwo żywności i cele zrównoważonego rozwoju

Bezpieczeństwo żywności jest kluczem do osiągnięcia kilku celów zrównoważonego rozwoju, a Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności stawia ten temat w centrum uwagi, aby pomóc w zapobieganiu, wykrywaniu i zarządzaniu ryzykiem związanym z żywnością. Bezpieczna żywność przyczynia się do dobrobytu gospodarczego, pobudzając rolnictwo, dostęp do rynku, turystykę i zrównoważony rozwój.

  • Cel 2 - Nie ma bezpieczeństwa żywnościowego bez bezpieczeństwa żywności. Koniec głodu polega na tym, że wszyscy ludzie mają dostęp do bezpiecznej, pożywnej i wystarczającej ilości żywności przez cały rok.
  • Cel 3 - Bezpieczeństwo żywności ma bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi. Chorobom przenoszonym przez żywność można zapobiec.
  • Cel 12 - Kiedy kraje wzmacniają swoje możliwości regulacyjne, naukowe i technologiczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i oczekiwanej jakości w całym łańcuchu żywnościowym, dążą do bardziej zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji żywności.
  • Cel 17 - Zglobalizowany świat z rocznym eksportem żywności przekraczającym obecnie 1,6 bln USD i złożonymi systemami żywności wymaga międzynarodowej współpracy między sektorami w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Bezpieczeństwo żywności jest wspólną odpowiedzialnością rządów, przemysłu spożywczego, producentów i konsumentów.

Źródło: ONZ

Autor: WHO

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.