Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Tekst jednolity ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe

Tekst jednolity został opracowany w oparciu o obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021). Należy przy tym pamiętać, iż tekst jednolity nie wprowadza żadnych zmian, lecz jedynie scala poprzednio uchwalone nowelizacje, przez co stanowi najbardziej aktualną wersję danego aktu prawnego. Wiele z zawartych w nim nowelizacji weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

Tekst jednolity obejmuje np. nowe brzmienie ust. 2 w art. 29a, który wszedł w życie z dn. 1.01.2021 r. Przepis ten reguluje kwestie wprowadzania do obrotu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego należących do następujących grup:

  • preparatów do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, oraz preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne;
  • dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego

sprowadzanych z zagranicy, bez konieczności realizowania obowiązku wynikającego z art. 29 dotyczącego wprowadzania żywności do obrotu po raz pierwszy. Może to mieć miejsce jedynie wtedy, jeżeli ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia, pod warunkiem, że dany środek jest dopuszczony do obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany.

Pełen tekst ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia dostępny jest pod adresem:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20061711225/U/D20061225Lj.pdf 

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.