Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Unijny rynek mleka rośnie, a rola Polski zwiększa się

Kategoria: Biznes Fakty

Dynamiczny wzrost dostaw mleka

Według danych Komisji Europejskiej w 2017 r. dostawy mleka w Unii Europejskiej zwiększyły się o 1,8% do 155,9 mln t. Szczególną uwagę należy zwrócić na ostatni kw. 2017 r., kiedy to do skupu trafiło o 4,9% więcej mleka niż w IV kw. 2016 r. Warto zauważyć, że obserwowana w ubiegłym roku dynamika wzrostu skupionego mleka w UE była szybsza niż u drugiego, obok EU, największego eksportera produktów mleczarskich - Nowej Zelandii, gdzie w 2017 r. dostawy zwiększyły się o 1,4%.

Polska na trzecim miejscu w UE

W 2017 r. Polska była trzecim krajem w UE o największym przyroście skupionego surowca. W naszym kraju skup zwiększył się o 517 tys. t, czyli o 4,6%. W konsekwencji udział Polski w unijnych dostawach mleka zwiększył się o 0,3 p.p. do 7,5%, a w porównaniu do 2012 r. wzrósł o 0,7 p.p.

Większy przyrost skupu odnotowano jedynie w Irlandii (o 632 tys. t) i w Wielkiej Brytanii (o 592 tys. t). Co więcej, wśród największych dziesięciu dostawców mleka w UE, wyższą niż w Polsce dynamikę zanotowano jedynie w Irlandii, gdzie dostawy mleka zwiększyły się o 9,2%. Ilość skupionego przez dwóch największych dostawców mleka w UE – Niemcy i Francję – była na zbliżonym poziomie do 2016 r.  W Wielkiej Brytanii wzrosły one o 4,1%.

Sery, śmietana i pełne mleko w proszku

Na unijnym rynku, ze względu na relatywnie dużą opłacalność (szczególnie w pierwszych trzech kwartałach 2017 r.), utrzymała się wzrostowa tendencja w produkcji serów. Według danych Eurostatu, w 2017 r. we Wspólnocie produkcja serów zwiększyła się o 2,0% do 9,17 mln t.

Najbardziej dynamiczny wzrost produkcji odnotowano jednak w przypadku pełnego mleka w proszku, którego wytworzono o 2,8% więcej niż w 2016 r. (680 tys. t.). Natomiast produkcja śmietany przeznaczonej do bezpośredniego spożycia zwiększyła się o 1,0% do 2,8 mln t.

Utrzymuje się natomiast spadek produkcji mleka pitnego, w 2017 r. wytworzono go o 0,7% mniej niż przed rokiem, tj. 30,1 mln t. Z uwagi na wysokie zapasy odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) w UE i utrzymujący się niski poziom cen, jego produkcja zmniejszyła się o 2,6% do 1,5 mln t.

Większy udział Polski w produkcji unijnej

Mimo, że w ostatnim kwartale 2017 r. produkcja masła w UE była aż o 7,4% większa niż w analogicznym okresie przed rokiem, to i tak w całym ubiegłbym roku wytworzono go o 0,4% mniej niż w 2016 r. We Wspólnocie w 2017 r. wytworzono też 8,1 mln t jogurtów i pozostałych produktów fermentowanych, czyli podobną ilość jak przed rokiem.

Warto zauważyć, że z wyjątkiem produkcji PMP i jogurtów udział Polski w unijnej produkcji zwiększył się. W przypadku masła wzrost udziału wyniósł 0,5 p.p. co oznacza, że prawie co dziesiąta kostka masła w UE była produkowana w Polsce. Udział naszego kraju w produkcji OMP zwiększył się o 0,4 p.p. do 9,6%, a w produkcji serów o 0,2 p.p. do 9,2%.

Wybierz obszar: Mleko

Autor: BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas

Paweł Wyrzykowski
Ekspert rynków rolnych
Rynek mleka

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn