Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

W 2020 r. spadła liczba zgłoszonych chorób odzwierzęcych u ludzi i epidemii przenoszonych przez żywność

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Eksperci potwierdzili wpływ pandemii COVID-19 w Europie na niezwykle zauważalny spadek zgłoszonych chorób odzwierzęcych u ludzi – od 7% do 53% w zależności od zgłoszonej choroby – oraz epidemie przenoszone przez żywność. Ustalenia te opierają się na rocznym sprawozdaniu EU One Health na temat chorób odzwierzęcych przygotowanym przez EFSA i ECDC.

Możliwe czynniki stojące za dużym spadkiem liczby przypadków obejmują: zmiany zachowań na prozdrowotne, ograniczenia w podróżowaniu i imprezach, zamykanie restauracji, kwarantannę, lockdown i inne środki ograniczające, takie jak używanie masek, dystans społeczny i dezynfekcja rąk.

Kampylobakterioza była najczęściej zgłaszaną chorobą odzwierzęcą w UE w 2020 r., z 120 946 przypadkami w porównaniu z ponad 220 000 w poprzednim roku. Następnie była salmonelloza, która dotknęła 52 702 osób w porównaniu do 88 000 w 2019 r. Liczba zgłoszonych epidemii przenoszonych przez żywność również spadła o 47%. Kolejnymi najczęściej zgłaszanymi chorobami były jersinioza (5668) i infekcje wywołane przez E.coli wytwarzające Shigatoksynę (4446).

Listerioza była piątą najczęściej zgłaszaną chorobą odzwierzęcą (1876 przypadków), dotykającą głównie osoby w wieku powyżej 64 lat. Listerioza i infekcje wirusem Zachodniego Nilu były chorobami o najwyższej śmiertelności przypadków i wskaźnikach hospitalizacji – przy czym większość lokalnie nabytych ludzkich zakażeń wirusem Zachodniego Nilu zgłoszono w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech.

Raport monitoruje również epidemie przenoszone przez żywność w UE, zdarzenia, podczas których co najmniej dwie osoby zarażają się tą samą chorobą z powodu tej samej skażonej żywności. W 2020 r. zgłoszono łącznie 3086 ognisk chorób przenoszonych przez żywność. Salmonella pozostała najczęściej wykrywanym czynnikiem i spowodowała około 23% ognisk. Najczęstszymi źródłami ognisk salmonellozy były jaja, produkty jajeczne i mięso wieprzowe.

Raport zawiera również dane dotyczące Mycobacterium bovis/caprae, Brucella, Trichinella, Echinococcus, Toxoplasma gondii, wścieklizny, gorączki Q i tularemii.

EFSA publikuje dwa interaktywne narzędzia komunikacji na temat epidemii przenoszonych przez żywność – mapę historii i dashboard. Mapa zawiera ogólne informacje na temat epidemii przenoszonych przez żywność, ich czynników sprawczych i powiązanych ruchów z żywnością. Dashboard umożliwia natomiast użytkownikom przeszukiwanie i sprawdzanie dużej ilości danych dotyczących ognisk chorób przenoszonych przez żywność gromadzonych przez EFSA z państw członkowskich UE i innych krajów zgłaszających od 2015 r.

Szczegółowy raport dostępny tutaj

Źródło: EFSA

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.