Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wchodzą w życie europejskie przepisy dotyczące bezpieczniejszej żywności

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Przepisy mające na celu unowocześnienie ochrony przed chorobami zwierząt i szkodnikami roślin, a także poprawę bezpieczeństwa żywności będą obowiązywać od końca tego tygodnia w Europie.

Nowe przepisy

Wielka Brytania 13 grudnia od godziny 23:00 wdroży przepisy UE dotyczące „inteligentniejszych zasad dla bezpieczniejszej żywności” (Smarter Rules for Safer Food - SRSF). Nowe przepisy zastępują ponad 70 istniejących dyrektyw europejskich.

Pakiet zmodernizuje istniejące normy zdrowia i bezpieczeństwa w łańcuchu rolno-spożywczym i przyjmie oparte na ryzyku podejście do ochrony zdrowia zwierząt, roślin i zdrowia publicznego, modyfikując środki zwalczania szkodników i chorób.

Przepisy SRSF są podzielone na dwa obszary: rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych (The Official Controls Regulation - OCR) mające zastosowanie do przedsiębiorstw prowadzących handel zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego; oraz rozporządzenie w sprawie zdrowia roślin (Plant Health Regulation - PHR) dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, produkcją, dostawą i regulacją roślin, nasion, drewna i produktów roślinnych.

Oczekiwane zmiany

OCR został opublikowany w marcu 2017 r. i obejmuje sposób przeprowadzania inspekcji, audytów i pobierania próbek w celu zapewnienia spójności w całym rolnictwie i łańcuchu dostaw. Będzie oferował bardziej ukierunkowane i oparte na ryzyku kontrole.

W dniu 13 grudnia w Brukseli Komisja Europejska organizuje konferencję „Smarter rules for safer food and plant health” w celu wymiany najlepszych praktyk oraz zwiększenia świadomości i gotowości wśród krajów UE, zainteresowanych stron i partnerów handlowych.

Głos zabrali: Stella Kyriakides, komisarz ds. Zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Anja Hazekamp, ​​wiceprzewodnicząca, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Bezpieczeństwa Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Jan Baele, szef sektora RASFF, Petr Čejka, z Czeskiego Urzędu ds. Rolnictwa i Kontroli Żywności, Dr. Thomas Jemmi ze szwajcarskiego Federalnego Biura ds. Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii oraz dr Ana Afonso, lider zespołu ds. ryzyka w Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

System TRACES

Zmiany dla przedsiębiorstw zajmujących się zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego obejmują wykorzystanie systemu informatycznego TRACES (NT) do rejestrowania importu spoza UE oraz formularze importu nowego wyglądu. Nowy system zarządzania informacjami do celów kontroli urzędowych (IMSOC) połączy istniejące systemy, takie jak RASFF, TRACES i sieć Food Fraud Network.

Punkty Kontroli

Wszystkie punkty inspekcji granicznej (Border Inspection Posts) i wyznaczone punkty wejścia (Points of Entry) staną się punktami kontroli granicznej (Border Control Posts). Importerzy żywych zwierząt i produktów zwierzęcych będą musieli poinformować Punkt BCP co najmniej jeden dzień roboczy i co najmniej cztery godziny przed powiadomieniem o przywozie.

 

Importerzy będą musieli wypełnić dokument „Common Health Entry Document” , zastępujący dokumenty  Common Veterinary Entry Document i Common Entry Document.

Przepisy będą miały zastosowanie do Wielkiej Brytanii we wszystkich scenariuszach Brexitu, nawet jeśli miałaby ona opuścić UE bez umowy.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) jest trzecią częścią pakietu SRSF i będzie obowiązywać od 21 kwietnia 2021 r.

Źródło:

FoodSafetyNews

Autor: Jakub Ostaszewski

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn