Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wykreślenie aromatów z rejestru

Kategoria: Prawo Żywnościowe, Składniki Żywności

Komisja Europejska wydała rozporządzenie 2018/1649 z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu niektórych substancji aromatycznych.               

Zgodnie z rozporządzeniem w części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 skreśla się następujące pozycje:

- ,,p-Menta-1,4(8)-dien-3-on”

- „2-Aminoacetofenon”

- „4-Acetylo-2,5-dimetylofuran-3(2H)-on”

Przyczyna wykreślenia

Osoby odpowiedzialne za wprowadzenie ww. aromatów do obrotu wycofały swoje wnioski.     

Obowiązywanie

Rozporządzenie weszło w życie 26 listopada 2018 r.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn