Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wytyczne dotyczące bezpiecznego stosowania i ponownego wykorzystania wody w produkcji i przetwarzaniu żywności

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Na początku grudnia br. 46. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego zgodziła się przyjąć nowe, kluczowe wytyczne dotyczące bezpiecznego stosowania i ponownego wykorzystania wody w produkcji i przetwarzaniu żywności. Pracami Komisji przewodził Honduras, gdzie wytyczne są już stosowane i gdzie władze przewidują rosnące zapotrzebowanie na efektywne wykorzystanie wody w produkcji żywności.

Dostęp do wody pitnej nie zawsze jest możliwy w przypadku produkcji i przetwarzania żywności, dlatego ważne jest przyjęcie podejścia, które umożliwi bezpieczne wykorzystanie wody z różnych źródeł na różnych etapach łańcucha żywnościowego. Wytyczne Kodeksu są ważnym narzędziem, które pomoże w zastosowaniu podejścia opartego na ryzyku do wykorzystania wody w sektorze spożywczym, skupiając się na podejściu dostosowanym do celu i uznając, że dla wielu woda jest zasobem rzadkim.

Niniejsze wytyczne stanowią ramy ogólnych zasad i przykładów stosowania podejścia opartego na ryzyku w celu ustalenia, czy woda, która ma być pozyskiwana, wykorzystywana i ponownie wykorzystywana przez podmioty działające na rynku spożywczym zaangażowane w produkcję i przetwarzanie żywności, nadaje się do określonego celu z punktu widzenia bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Co ustaliła Komisja Kodeksu Żywnościowego?

Komisja Kodeksu Żywnościowego, wspólny organ ustalający standardy żywności Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaczęła przyglądać się różnym rodzajom wody i jej przydatności do różnych zastosowań w produkcji i przetwarzaniu żywności jako jeden ze sposobów oszczędzania wody pitnej. Wcześniej podstawowy tekst Kodeksu Żywnościowego, Ogólne zasady higieny żywności, zalecał używanie wody pitnej lub czystej do produkcji żywności i przetwarzania. Jednak eksperci na całym świecie zaczęli zastanawiać się nad praktycznością i trwałością tego zalecenia. Niektóre kraje zwróciły uwagę na wyzwania związane z dostępem do wody pitnej, czy to ze względu na jej dostępność, czy koszt. W odpowiedzi Kodeks stworzył nowy zestaw wytycznych dotyczących bezpiecznego pozyskiwania, wykorzystania i ponownego wykorzystania wody w całym łańcuchu produkcji i przetwarzania żywności, podkreślając, że woda powinna nadawać się do zamierzonego celu.

W produkcji żywności zużycie wody może powodować różne zagrożenia dla zdrowia. Zbadano, w jaki sposób różne rodzaje wody, np. woda odzyskana, poddana recyklingowi, recyrkulowana lub ściekowa, mogą odpowiadać celowi, w jakim są wykorzystywane, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. Ustalenia te zostały uwzględnione w nowych wytycznych Kodeksu dotyczących wody.

Nadrzędnym celem było zakwestionowanie panującego paradygmatu, który popiera wyłącznie używanie wody pitnej.

W obliczu rosnącego niedoboru wody i globalnych różnic w dostępności i jakości wody, wytyczne Kodeksu podkreślają potrzebę gospodarowania wodą w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności, jednocześnie ograniczając niepotrzebne zużycie wody i marnotrawstwo.

Źródło: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1673523/

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.