Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wzrost cen zbóż w 2018 roku

Kategoria: Biznes i Wydarzenia

Po trzech latach relatywnie niskich cen skupu zbóż, w 2018 r., szczególnie w jego drugiej połowie, ziarno zaczęło drożeć. Przeciętna cena najważniejszych gatunków zbóż w Polsce była od 5 do 13% wyższa niż w 2017 r.

Według publikowanych w cyklu tygodniowym danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ubiegłym roku pszenica konsumpcyjna skupowana była przeciętnie po 739 zł/t, czyli o prawie 8% drożej niż w 2017 r. Jednocześnie, patrząc jedynie na drugie półrocze, cena pszenicy sięgnęła 796 zł/t i była o ponad 18% wyższa w relacji rocznej. Największe zmiany miały miejsce na przełomie lipca i sierpnia 2018 r., kiedy w ciągu zaledwie 4 tygodni cena podskoczyła o 13%. Wrzesień przyniósł stabilizację, w drugiej połowie października i listopadzie odnotowano ponowne wzrosty cen (do około 835 zł/t), zaś w grudniu nastąpiła ich lekka korekta w dół.

Podobne tendencje widoczne były w przypadku pozostałych zbóż. Przy czym podwyżki dla żyta paszowego, pszenżyta, jęczmienia i owsa były silniejsze niż dla pszenicy – w drugim półroczu przeciętnie ziarno tych zbóż  było o 20-25% droższe niż w drugiej połowie 2017 r. Wyjątkiem była kukurydza, gdzie wzrost cen był niższy – o 7% w relacji rocznej. Jest to efekt jej mniej napiętego bilansu, zarówno w Polsce jak i ujęciu globalnym. Według Międzynarodowej Rady Zbożowej, światowe zbiory kukurydzy w bieżącym sezonie 2018/19 mają być o ponad 2% wyższe niż sezon wcześniej i wynieść 1073,4 mln t. W Polsce produkcja szacowana jest na poziomie 4,16 mln t (prognozy Sparks), czyli o 2% niższym niż w 2017 r., podczas gdy zbiory pozostałych zbóż ogółem były o 16% niższe niż rok wcześniej.

Prognozy na 2019 rok

Początek 2019 r. nie przyniósł dużych zmian na rynku. Jak podaje Sparks Polska, w pierwszym tygodniu stycznia cena pszenicy konsumpcyjnej o zawartości białka 12,5% kształtowała się na poziomie 820-870 zł/t, czyli zbliżonym do notowanego dwa miesiące temu. W kolejnych tygodniach możliwe są niewielkie podwyżki, niemniej obecnie brak jest czynników, które wskazywałyby na większe zmiany cen. Wsparciem może być powolne wyczerpywanie się rosyjskiego potencjału eksportowego, bo pozwoliłoby na zwiększenie sprzedaży zagranicznej przez Unię Europejską (w tym Polskę). Ponadto, coraz większy wpływ na rynek będą miały informacje dotyczące zbiorów zbóż w sezonie 2019/20. Pierwsze szacunki wskazują na wzrost zasiewów pszenicy ozimej w UE (o 6% względem powierzchni pod zbiory w 2018 r.) oraz w samej Polsce (o 5% w relacji rocznej). Niemniej, już w Stanach Zjednoczonych areał zasiewów jest prawdopodobnie niższy niż wcześniej oczekiwano.

Wybierz obszar: Zboża i oleiste

Autor: BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas

Marta Skrzypczyk
dyrektor biura analiz makroekonomicznych sektora agro
Rynek zbóż i oleistych

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn