Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zarządzanie oparte na myśleniu bazującym na ryzyku Raport miesięczny Food Safety Risk – Cegiełka dla Rozwoju Kultury Bezpieczeństwa Żywności

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Od kilku lat wszystkie normy rodziny ISO oparte są na tak zwanym myśleniu bazującym na ryzyku. Pojęcie analizy ryzyka jest zresztą szeroko obecne we wszystkich innych znanych systemach. Co to w praktyce oznacza? Pomocne będzie sięgnięcie do definicji zawartej w nowym wydaniu normy ISO 22000, której polska wersja jest w trakcie końcowego przygotowania w komitecie technicznym KT 310.

Definicja ryzyka.

Odwołując się do tekstu normy i bazując na jej wstępnym tłumaczeniu: Ryzyko to efekt niepewności – tylko tyle i aż tyle.

Norma przywołuje dodatkowo kilka uwag:

Efekt jest odchyleniem od oczekiwań – pozytywnym lub negatywnym.

Niepewność jest stanem, nawet częściowym, niedostatku informacji związanych ze zrozumieniem lub wiedzą na temat zdarzenia, jego następstw lub prawdopodobieństwa.

Ryzyko jest często określane w odniesieniu do potencjalnych „zdarzeń” (zgodnie z definicją w Przewodniku ISO 73:2009, 3.5.1.3) i „następstw” (zgodnie z definicją  w Przewodniku ISO 73:2009, 3.6.1.3) lub ich kombinacji.

Ryzyko jest często wyrażone jako kombinacja następstw zdarzenia (z uwzględnieniem zmian okoliczności) i związanego z nim „prawdopodobieństwa” (zgodnie z definicją w Przewodniku ISO 73:2009, 3.6.1.1) jego wystąpienia.

Ryzyko bezpieczeństwa żywności jest funkcją prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzystnego skutku na zdrowie i nasilenia tego skutku, wynikającego z zagrożenia (zagrożeń) w żywności (3.18), zgodnie ze specyfikacją w Codex Procedural Manual.

Hasła klucze

Definicja i dodatkowe uwagi wskazują na kwestie, takie jak: odchylenia, ryzyko, zdarzenia, następstwa, niedostatek informacji…

Kierując się tymi atrybutami przygotowaliśmy kompendium informacji/wiedzy dla każdego Managera Jakości/Pełnomocnika, którego celem jest w syntetycznej formie dostarczyć kluczowe informacje niezbędne do prawidłowego zarzadzania systemami bezpieczeństwa i jakości żywności.

Opracowanie skupia się na urzędowych źródłach instytucji KE, uzupełnione o część poświęconą przypadkom z całego świata na zasadzie case study.

 

Co znajduje się w raporcie Food Safety Risk (Przykłady zaczerpnięto z Raportu Styczeń 2020)

Część I – Analizy ogólne

W tej części raportu czytelnik znajdzie:

Analizę ogólnych trendów ilości produktów niebezpiecznych w UE, w podziale na okresy miesięczne oraz kraj pochodzenia tych produktów.

    

Szczegółowy opis problemów z 3 państw o największej liczbie stwierdzonych produktów niebezpiecznych w danym miesiącu. W styczniu 2020 r. były to na przykład: Turcja, Francja i Polska.

Analizę trendów dla 10 najczęściej występujących zagrożeń w danym miesiącu (w tabelach przyjęliśmy zawsze układ alfabetyczny, łatwiejszy dla nawigacji w raporcie).

Na wykresach informacje posortowane są malejąco.

Szczegółowe zestawienie dla Top 3 zagrożeń w rozbiciu na jeszcze bardziej szczegółowe elementy.

Analogiczną analizą danych dla zagrożeń, ale tym razem w odniesieniu do kategorii żywności.

Poszerzoną analizę dla Top 3 kategorii żywności w danym miesiącu, poniżej przykład drugiej ilościowo kategorii – Orzechy i produkty pochodne.

Część II – Analizy szczegółowe

W tej części czytelnik znajdzie syntetyczne tabele w podziale na produkty, a następnie zagorzenia, w których znajdzie już wszystkie szczegółowe dane ze szczegółowym opisem, podaniem niezgodnego limitu, wartością przekroczenia i wiele innych informacji. Poprzez proste kliknięcie trafiamy bezpośrednio do interesujących nas informacji. Na przykład klikając w Drób i produkty drobiowe trafiamy na tabelę z listą wszystkich 22 przypadków.

 

Podobnie od strony zagrożeń, klikając w wybrane zagrożenie od razu widzimy wszystkie produkty, w których to zagrożenie występowało. Na przykładzie zagrożenia alergeny, wygląda to następująco.

Część III – Ujęcie z perspektywy Polski

Jeśli kogoś interesuje tylko rynek i sytuacja w Polsce, przygotowaliśmy dedykowaną część raportu, w której czytelnik znajdzie informacje o produktach niebezpiecznych pochodzących z Polski, ale również o tych które znalazły się lub mogą się znaleźć na terenie Polski.

I szczegółowo na przykładzie produktów dystrybułowanych w Polsce dodatkowe, syntetyczne tabele.

Część IV – Analizy ryzyka i nowe limity prawne

W tej części raportu każdy Manager i Pełnomocnik ds. Jakości znajdzie wszystkie opublikowane w danym miesiącu przez EFSA analizy ryzyka dla składników lub substancji pomocniczych, lub innych substancji mogących mieć kontakt z żywnością oraz wykaz aktów prawnych wprowadzających nowe urzędowe limity prawne obowiązujące na terenie UE wraz z linkami do źródła. Przykład tabeli – Ocena Ryzyka

Część V – case study

W swojej działalności śledzimy na potrzeby bazy zafałszowań ponad 100 oficjalnych portali rządowych inspekcji i innych uznanych źródeł, i przy tej okazji analizujemy wszystkie zgłoszenia, w tym te dotyczące jakości i bezpieczeństwa. Co miesiąc wybieramy po kilka najbardziej interesujących lub potencjalnie mogących mieć szeroki wpływ na branżę i szczegółowo opisujemy na zasadzie case study.

 

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy bezpłatny egzemplarz do pobrania tutaj 

 

 

Apel dotyczący wsparcia misji projektu FoodFakty

Wspólnie Budujmy Kulturę Bezpieczeństwa Żywości w Polsce

Raport Analizy Food Safety Risk to cegiełka wsparcia w celu realizacji misji naszego projektu.

Od początku działania projektu FoodFakty opublikowaliśmy już ponad 3500 artykułów, ponad 100 obszernych raportów, szereg zestawień i innych opracowań. Zdecydowana większość, w tym 99% artykułów dostępnych jest dla czytelników za darmo i taki charakter projektu chcemy zachować.

Jesteśmy dumni, że tysiące firm w Polsce korzysta z rzetelnych i ogólnie dostępnych informacji publikowanych w ramach projektu FoodFakty.

Liczymy na Państwa solidarność w tym bardzo trudnym dla nas okresie, w którym przyjęty model finansowania został niejako zmieciony przez kryzys.

Kup raport, odnieś korzyść i jednocześnie udziel wsparcia projektowi Wspólnej Budowy Kultury Bezpieczeństwa Żywności FoodFakty

Raport Cegiełka wsparcia projektu FoodFakty to tylko 90 PLN

Dla Państwa to drobna kwota, a dla nas ogromne wsparcie.

 

Zapraszamy również do zakupu pozostałych raportów FoodFakty

 

 

 

 

 

Autor: FoodFakty

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.