Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zmiana rozporządzenia ws znakowania poszczególnych środków spożywczych – projekt zmian w zakresie państwa pochodzenia ziemniaków

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Na podstawie art. 15 pkt. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w sejmie procedowany jest projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Cele nowelizacji

  • Celem nowelizacji rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jest udostępnienie konsumentom informacji o państwie pochodzenia ziemniaków dostępnych w obrocie detalicznym;
  • Proponowana zmiana jest odpowiedzią na wnioski producentów ziemniaków, którzy zwracali się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z postulatami wprowadzenia skutecznych działań informacyjnych mających na celu udostępnienie konsumentom informacji o pochodzeniu ziemniaków;
  • wymóg podawania informacji o pochodzeniu będzie odnosił się nie tylko do ziemniaków sprzedawanych „na wagę", ale również dla tych oferowanych w opakowaniach jednostkowych, na których nie umieszczono takiej informacji;
  • wymóg ten będzie jedynie uzupełnieniem informacji, która zgodnie z aktualnym brzmieniem § 19 zmienianego rozporządzenia musi być udostępniana konsumentom w obiektach handlowych na wywieszkach lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi. Jak wynika z powyższego proponowana regulacja ma zasięg krajowy;
  • rozwiązanie nie wymaga nakładów finansowych od przedsiębiorców dostarczających ziemniaki do sprzedaży detalicznej i wymiany opakowań w przypadku ziemniaków pakowanych;

Równolegle do prowadzonych prac nad przedmiotowym projektem rozporządzenia trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki, w którym proponuje się, aby wynikające z przepisów UE oznakowanie zostało uzupełnione przez informacje o ich pochodzeniu na etapie poprzedzającym sprzedaż konsumentowi finalnemu.

W maju 2018 r. projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn