Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zwalczanie E. coli w produktach spożywczych - Codex Alimentarius

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Jedną z ważniejszych decyzji podjętych przez Komisję Codex Alimentarius podczas dorocznego spotkania w Genewie w tym tygodniu było rozpoczęcie prac nad wytycznymi dotyczącymi kontroli E. coli wytwarzającej toksynę Shiga w niektórych produktach spożywczych.

Zakres prac

Prace obejmą E. coli wytwarzającą toksynę Shiga (STEC) w wołowinie, warzywach liściastych, surowym mleku i produkowanym z niego serach oraz kiełkach. Zakończenie projektu może potrwać do pięciu lat.

Komitet Kodeksu ds. Higieny Żywności (CCFH) opracuje wytyczne wspierające zarządzanie ryzykiem STEC w wyznaczonych produktach. CCFH rozpoczął omawianie STEC w żywności w listopadzie 2013 r.

Wytyczne powinny stanowić ramy dla członków UE do ustanowienia środków kontroli odpowiednich do ich sytuacji krajowych, zgodnie z informacjami podanymi przez Komisję. Wytyczne nie ustalą limitów ilościowych dla STEC w żadnym z produktów.

Środki kontrolne dotyczące produkcji pierwotnej, przetwarzania i dystrybucji, walidacji, weryfikacji, monitorowania i przeglądu środków i kryteriów wykrywania laboratoryjnych w celu kontroli STEC w żywności przy użyciu czynników wirulencji (zdolności patogenów do wniknięcia, namnożenia się oraz uszkodzenia tkanek) zostaną uwzględnione w wytycznych.

Kontrola obecności STEC w żywności ma wpływ ekonomiczny zarówno patrząc na zapobieganie chorobom i leczenie, jak i odziaływanie na handel krajowy i międzynarodowy, co może stać się priorytetem w zarządzaniu ryzykiem w krajach, w których nie jest obecnie uważane za problem zdrowia publicznego.

Panel JEMRA

Wspólny panel FAO / WHO JEMRA (ang. Joint Expert Meetings on Microbiological Risk Assessment)   opublikował raport na temat STEC w czerwcu 2018 r. Patogeny są istotną przyczyną chorób przenoszonych przez żywność. Zakażenia wywołane przez E. coli są związane z szeregiem chorób u ludzi, począwszy od łagodnych zakażeń z nie krwawiącą biegunką, do krwawej biegunki i zagrażającego życiu powikłaniu zespołu hemolityczno-mocznicowego (HUS), który jest rodzajem niewydolności nerek.

Główne źródła STEC

Szacuje się, że główne źródła STEC to produkty świeże, wołowina i produkty mleczne. Według JEMRA ponad połowa ognisk na całym świecie nie może być przypisana konkretnemu źródłu.

Grupa FERG

Grupa referencyjna ds. epidemiologii obciążania chorobami przenoszonymi drogą pokarmową (FERG – ang. The Foodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group) oszacowała, że ​​STEC przenoszona przez żywność spowodowała 1 milion chorób i ponad 100 zgonów w 2010 roku.

STEC jest jedynym pozostałym zagrożeniem pokarmowym rozważanym przez FERG, dla którego wytyczne zarządzania ryzykiem nie zostały opracowane przez Codex.

Źródło:

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1201334/

Wybierz obszar: Mikrobiologia

Autor: Jakub Ostaszewski

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn