Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Żywność niebezpieczna - raport UE na podstawie systemu RASFF za 2019 rok

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Pojawił się raport przygotowany na podstawie Unijnego Systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach za rok 2019. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wnioskami z raportu.

Rok 2019 był przełomowy dla sieci RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) z okazji 40-lecia istnienia. Zostało to odpowiednio uczczone konferencją „Wszystko czego potrzebujesz to RASFF”, będącą częścią szerszej konferencji na temat nowego rozporządzenia w sprawie oficjalnej kontroli, w grudniu 2019 r. Rozporządzenie weszło w pełne zastosowanie następnego dnia po konferencji i wdrożyło w szczególności zarządzanie informacją System kontroli urzędowej (IMSOC). W przypadku RASFF oznaczało to połączenie sieci pomocy i współpracy administracyjnej (AAC) z siecią RASFF.

Po konferencji w następstwie incydentu z fipronilem państwa członkowskie i Komisja uzgodniły 19 konkretnych środków w celu wzmocnienia działań UE przeciwko oszustwom w branży spożywczej. Po utworzeniu w państwach członkowskich pojedynczych punktów kontaktowych (SCP) w 2018 r. dla obu systemów AAC został ostatecznie pomyślnie hostowany na platformie iRASFF wraz z RASFF w październiku 2019 r. Podjęto decyzję o pełnej integracji RASFF i AAC, aby ułatwić „eskalowanie” powiadomień o niezgodności (powiadomienia w sieci AAC) do sieci RASFF. Do końca 2020 r. Komisja rozszerzy tę integrację na sieć zajmującą się oszustwami w branży spożywczej, chociaż sieć ta zachowa zdolność działania jako „zamknięta społeczność”.

Liczba zgłoszonych przypadków

W 2019 r. za pośrednictwem RASFF przesłano łącznie 4118 pierwotnych powiadomień, z których 1173 sklasyfikowano jako ostrzeżenia, 546 jako informacje do dalszych działań, 882 jako informacje wymagające uwagi, 1499 jako odrzucenie na granicy i 18 jako wiadomości. Te pierwotne powiadomienia dały początek 10 388 powiadomień uzupełniających, co stanowi średnio 2,5 działań następczych na pierwotne powiadomienie. W przypadku powiadomień o alertach średnia ta wzrasta do 5,5 działań następczych na pierwotne powiadomienie.

W porównaniu z 2018 r. o 5% wzrosła liczba powiadomień o ostrzeżeniach implikujących poważne zagrożenie dla zdrowia produktu znajdującego się w obiegu. Już szósty rok z rzędu odnotowuje się znaczący wzrost alertów.

Powiadomienia RASFF według kraju pochodzenia w 2019 r

 

10 najpopularniejszych zgłoszeń według kraju pochodzenia

Zagrożenie

Kategoria produktu

Kraj pochodzenia

Liczna zgłoszeń

Salmonella

mięso drobiowe i produkty z mięsa drobiowego

Polska

181

Salmonella

Orzechy, produkty z orzechów i nasiona

Sudan

99

aflatoksyny

Orzechy, produkty z orzechów i nasiona

Stany Zjednoczone

80

Salmonella

Zioła i przyprawy

Brazylia

67

aflatoksyny

Orzechy, produkty z orzechów i nasiona

Argentyna

63

aflatoksyny

Orzechy, produkty z orzechów i nasiona

Turcja

55

aflatoksyny

owoce i warzywa

Turcja

49

Rtęć

ryby i produkty rybne

Hiszpania

38

Ochratoksyna A

owoce i warzywa

Turcja

36

Migracja formaldehydu

Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością

Chiny

36

 

Polska w RASFF w 2019

>> Dane dotyczące Polski <<

Pełny raport: The Rapid Alert System for Food and Feed 2019 Annual Report

 

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności RASFF

Autor: Jakub Ostaszewski

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn